Stora skillnader vad bygglovet kostar

Kalmar Artikeln publicerades
Andrea Femrell, vd, Näringslivets Regelnämnd (NNR) hade ingen förklaring på hur byggloven kan bli så mycket dyrare i en kommun mot en annan.
Foto:Isabel Mena-Berlin
Andrea Femrell, vd, Näringslivets Regelnämnd (NNR) hade ingen förklaring på hur byggloven kan bli så mycket dyrare i en kommun mot en annan.

Ska du bygga? Bor du i Borgholm kan avgifterna för bygglovet bli 10 000 kronor mer än i Emmaboda.

Det visade sig när Näringslivets Regelnämnd (NNR) för tredje gången gjorde en granskning av regeltillämpningen inom Sveriges kommuner.

Nämnden, som verkar för effektivare och enklare regler, har granskat kommunerna inom sex områden: företagslotsar, offentlig upphandling, serveringstillstånd, bygglov, livsmedelskontroll och miljöfarlig verksamhet.

För kommunerna i Kalmar län fanns både positiva nyheter samt områden där det finns utrymme för förbättring.

  Lotsfunktionen som ser till att företag hamnar hos rätt person inom kommunen är till exempel väl etablerad och går åt rätt håll.

  Inom offentlig upphandling följer kommunerna upp kraven de ställt på leverantörerna under leveransperioden.

  Länet är även bra på att prata med olika leverantörer inför att förfrågningsunderlag för upphandling skrivs.

  – Det är ett bra sätt att säkerställa att "krav" är sådant som företagen har möjlighet att leverera, säger Andrea Femrell, vd på NNR, som presenterade resultatet.

  Handläggningstider var däremot ett område där länets kommuner kan bli bättre. För serveringstillstånd har handläggningstiderna blivit längre sedan den senaste undersökningen gjordes 2012.

  För bygglov ser det liknande ut och länets resultat är sämre än riksnivån.

  Inom området avgifter och motprestationer så är skillnaderna stora och svårförklarliga mellan länets kommuner. Det kan till exempel skilja nära 10 000 kronor på avgifterna på ett byggnadslovsärende från en kommun till en annan.

  Vad skillnaderna beror på är oklart, men representanter från kommunerna som fanns på plats upplevde att det är nyttigt att nu ha konkreta exempel och siffror att utgå ifrån. Upplevda skillnader är svåra att jämföra, men den nya rapportens siffror kan användas som diskussionsunderlag för kommunerna att arbeta efter.

  – Det finns alltid rum för förbättring. Resultaten är menade som en hjälp för styrning och ledning, sen har alla begränsningar som påverkar vart man når, avslutar Andrea Femrell.

  Fakta

  Kostnader för byggnadslov i länet

  Sammanlagd avgift för bygglovsärenden fram till givet slutbesked

  Borgholm 32 250

  Emmaboda 22 325

  Hultsfred 23 000

  Högsby 25 800

  Kalmar 27 288

  Mönsterås 22 730

  Mörbylånga ingen uppgift

  Nybro 24 000

  Oskarshamn 28 162

  Torsås 28 200

  Vimmerby 23 000

  Västervik 28 300

  Källa: NNR

  Visa mer...