Strategi för att utveckla vården

Kalmar län Artikeln publicerades

Samverkansnämnden inom Sydöstra sjukvårdsregionen har antagit en strategi för att utveckla vården tillsammans med näringslivet.

Sydöstra sjukvårdsregionen antagit en strategi för att utveckla vården tillsammans med näringslivet.
Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT
Sydöstra sjukvårdsregionen antagit en strategi för att utveckla vården tillsammans med näringslivet.

Målet är att både öka nyttan för patienterna och bidra till sjukvårdsregionens utveckling.

I dag sker en del av den medicinska forskningen i samverkan med företag inom den så kallade Life science-sektorn, alltså företag som utvecklar läkemedel, tekniska hjälpmedel eller andra produkter för att förbättra hälsan eller underlätta vardagen.

I Östergötland finns en lång tradition av forskning och utveckling inom medicinsk teknik.

Region Jönköping är nationellt och även internationellt ledande när det gäller att driva systematiskt förbättrings- och förändringsarbete.

Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet gör stora satsningar inom e-hälsoområdet, exempelvis hälsoekonomi via register- och läkemedelsstudier, utveckling av digitala vårdmöten och modern digital teknik för äldre.