Svanen muddrar för att återvinna

Malmfjärden Artikeln publicerades
Fabio Kaczala berättar hur anläggningen ska hjälpa till att muddra Malmfjärden fungerar.
Foto: Andreas Yngvesson
Fabio Kaczala berättar hur anläggningen ska hjälpa till att muddra Malmfjärden fungerar.

Projektet med att rena Malmfjärden och återvinna sedimentet som tas upp har kommit igång så smått, än så länge bara i en testfas.

– Just nu testar vi anläggningen för att se hur det fungerar och vilka utmaningar vi har framöver, säger Fabio Kaczala.

Försöken har pågått sedan i somras, och nu i vinter gör man ett uppehåll innan det blir ny provmuddring i vår.

De mindre testerna görs utanför Fredriksskans, och just nu behandlar mark- och miljödomstolen en ansökan för en större yta.

Tanken är att muddra försiktigt utan att grumla vattnet.

– Målet är att få bort sediment på ett sätt som inte stör fågelliv och andra djur, säger Ulf Rickardsson från Kalmar produktutveckling, som byggt anläggningen.

Ulf Rickardsson vars företag har byggt anläggningen på Lindö.
Foto: Andreas Yngvesson
Ulf Rickardsson vars företag har byggt anläggningen på Lindö.

Muddringsroboten heter Svanen. Den ska sakta suga upp sediment från havsbotten. Det finns tre Svanar som ska användas samtidigt. Svanen är helt självgående, och fungerar ungefär som en robotdammsugare.

– Idag har vi en av tre robotar, som vi kallar Svanen, igång för att testa. Men tanken är att alla tre ska vara igång till våren så vi ska köra på ”riktigt”. Robotarna ska klara sig själva och åka fram och tillbaka över fjärden och suga upp sediment, säger Rickardsson.

På Lindö har en anläggning byggts med fem stationer, där vattnet renas och restprodukterna tas tillvara. Allt som pumpas upp går först in i en tank där man mäter bland annat pH-värde, flöde, grumlighet och torrsubstans.

I utjämningstanken blandas muddringsmassorna upp för att de inte ska sedimenteras igen, och större material sorteras bort. I sedimenteringstanken sjunker sedimentet till botten. Det går sedan vidare till avvattningstanken, där vattnet separeras från muddringsmassorna.

Men det är långt ifrån bara sediment som robotarna suger upp och skickar till anläggningen eller labben på land.

Svanen i arbete utanför Fredriksskans.
Foto: Kalmar produktutveckling
Svanen i arbete utanför Fredriksskans.

– Nej, det är 99 procent vatten just nu, säger Rickardsson.

Malmfjärden är hårt drabbad av övergödning och föroreningar från Fredriksskans som är en gammal soptipp. Bottenslammet innehåller bly, koppar, krom, nickel, zink och fosfor. När slammet tagits bort från Malmfjärden ska det renas och målet är att det ska kunna återanvändas kanske som cement, bullervallar och som utfyllnadsmaterial.

En viktig del i projektet är forskning om vad man ska göra med massorna som tas upp.

– Idag vet vi inte riktigt, men vi har LNU med oss i projektet och de arbetar med att komma fram till vad just de hör massorna passar till. Men det skulle kunna vara biogas, utfyllnad vid byggen eller gödning, säger Fabio Kaczala.

Till våren är det tänkt att anläggningen ska gå på full kapacitet, då ska även labbet på Lindö ha byggts ut.

Fakta

Reningen av Malmfjärden

Totalt kostar det 3,5 miljoner euro, eller 35 miljoner kronor, att sanera Malmfjärden. Projektet finansieras med hjälp av EU:s Life-program samt Havs- och vattenmyndigheten, och genomförs av Kalmar kommun och Linnéuniversitetet.

Det är 40 000 kubikmeter bottensediment som ska tas upp och återvinnas. Målet är att 70 procent av massorna ska kunna återanvändas.

Visa mer...