Svartbygget på Park Hermina anmält till polisen

Kalmar Artikeln publicerades
12 gropar har grävts i samband med bygget av skärmtaket på Park Hermina. Nu har Länsstyrelsen gjort en polisanmälan om fornminnesbrott.
Foto: Länsstyrelsen
12 gropar har grävts i samband med bygget av skärmtaket på Park Hermina. Nu har Länsstyrelsen gjort en polisanmälan om fornminnesbrott.

När skärmtaket byggdes på Park Hermina grävdes 12 gropar för cementgjutna fundament. Nu har länsstyrelsen gjort en polisanmälan om fornminnesbrott till NOA, Nationella operativa avdelningen.

Enligt Kulturmiljölagen är det förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelser, planering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Den som vill ändra eller ta bort en fornlämning ska söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Så har inte skett.

Platsen för terrassen ligger i en del av det medeltida Kalmar, och De 12 groparna har grävts i ett område som började bebyggas under tidigt 1200-tal. Ytan som nu berörts av grävning är inte undersökt arkeologiskt. Men i samband med att nya konstmuseet skulle byggas gjordes en särskild arkeologisk undersökning där man hittades rester av den gamla stadsmuren, pålar från en bryggkonstruktion från första halvan av 1300-talet samt lösfynd som mynt, glas, keramik, stengods, läder och textil, en benflöjt och ett pilgrimsmärke. När scenen skulle byggas 1983 påträffades en husgrund från 1500-talet, och inför att Byttan byggdes 1939 påträffades medeltida hus- och gatulämningar.

Länsstyrelsen skriver i anmälan att fastigheten ligger i Fornlämning nr 94, som utgörs av medeltida stadslager, där man kan räkna med att finna kulturlager från medeltid, 1500-tal och 1600-talen väntas påträffas. Länsstyrelsen påpekar att Kalmar är en av landets bäst bevarade medeltidsstäder under mark, vilket beror på att staden flyttades till Kvarnholmen i slutet av 1600-talet och den gamla stadens lämningar under mark därmed i hög grad förskonats från de omfattande förändringar andra städer genomgått.

Länsstyrelsen har uppmärksammats av ärendet via massmedia samt en anmälan från en privatperson. Under våren byggdes en stålkonstruktion för ett utfällbart tak, och stålkonstruktionen utgörs av 12 takbärande plintar som står på gjutna betongfundament.

Ett stort antal arkitekter har protesterat mot bygget av skärmtaket.

Park Hermina riskera vite om inte skärmtaket tas bort.