Tävling om väderskydd vid Park Hermina

Kalmar Artikeln publicerades

Nu har Kalmar kommun utlyst en tävling för sol- och regnskydd vid Byttan.

Skärmtaket vid Park Hermina som byggdes utan bygglov ska rivas i höst.
Foto: Tomas Löwemo
Skärmtaket vid Park Hermina som byggdes utan bygglov ska rivas i höst.

– Vi vet inte om det är möjligt, men vår förhoppning är att något ska fungera, säger Peter Arnesson, chef för serviceförvaltningen.

Det är en tävling i två steg, först en kvalificeringsomgång och sedan väljs högst fem deltagare som får ta fram förslag för utformning.

Var skyddet ska placeras begränsas av befintlig mur och häck. Ett alternativ kan vara att öka terrassen mot Slottsfjärden.

Det finns önskemål om cirka 300 sittplatser och en scen i anslutning till sol- och regnskyddet.

Förslaget ska utformas med stor respekt för helhetsverkan av byggnad, terrass och park och med god gestaltning. Det ska ta tillvara på utsikten mot Kalmar slott, och utformas så att restaurangen kan utvecklas på ett positivt sätt, och förslaget ska göra minsta möjliga ingrepp i byggnad och mark.

–Vi vill ha något som är beständigt framöver, som om 50 år fortfarande känns bra.

Tävlingen genomförs som en allmän projekttävling. Juryn består av stadsarkitekten, stadsträdgårdsmästaren och fastighetschefen från Kalmar kommun, samt en representant vardera från Kalmar läns museum samt hyresgästen Park Hermina.

När det nya sol- och regnskyddet k an vara på plats vågar Peter Arnesson inte sia om. Området är antikvarisk mark, och blir det bygglov måste det troligen göras markundersökningar först.

– Vi ska inte låsa arkitekterna innan de kommit med sina skisser.

Byttan är uppförd 1939, ritad av Sven-Ivar Lind. Då uppfattades den som ytterst modern. Exteriören med vit puts och vissa detaljer i huggen öländsk kalksten och med eleganta träarbeten runt fönster och dörrar är mycket välbevarad. Interiören är i stort sett oförändrad.

Det väderskydd som Park Hermina svartbyggt ska rivas i höst.