Två av fem tåg i Kalmar län sena eller inställda

Kalmar län Artikeln publicerades
42 procent av alla tåg i Kalmar län var inställda eller försenade under 2017.
Foto: Tomas Löwemo
42 procent av alla tåg i Kalmar län var inställda eller försenade under 2017.

42 procent av alla persontåg i Kalmar län blev under 2017 inställda eller försenade. Förseningar var vanligare i Kalmar län än genomsnittet i Sverige.

Av de knappt 23 000 tåg som hade sin slutdestination i länet kom 58 procent fram enligt tidtabell och vart sjunde tåg blev mer än fem minuter försenat. Det visar ny statistik från Trafikanalys som järnvägsföretaget Strukton Rail presenterar.

Det innebär att två av fem persontåg i Kalmar län, 42 procent, blev inställda eller försenade.

– En väl fungerande järnväg är avgörande för att vi ska kunna resa och frakta gods på ett effektivt och klimatsmart sätt. I dag är många överens om att tågtrafiken fungerar långt ifrån optimalt. Växelfel och nedrivna kontaktledningar är exempel på fel som skapar förseningar och urholkar förtroendet för järnvägen, säger Otto Nilsson, chef för innovation och teknik på Strukton Rail.

Fakta

Tågens punktlighet

Andel persontåg med slutstation i Kalmar län som kommit fram enligt utsatt ankomsttid 2017

Ankomst enligt utsatt ankomsttid: 58 %

Ankomst max två minuter efter utsatt ankomsttid: 78 %

Ankomst max fem minuter efter utsatt ankomsttid: 86 %

Visa mer...

Förra året var tågförseningar vanligare i Kalmar län än på riksnivå. I hela landet kom knappt två tredjedelar, 66 procent, av tågen fram enligt tidtabell till sin slutstation.

I Kalmar län nådde 78 procent av tågen sin slutstation inom två minuter efter utsatt ankomsttid och inom fem minuter hade 86 procent av tågen kommit fram.

– Vi strävar mot en nollvision för trafikstörningar som beror på järnvägsfel. Eftersom flera regeringar under lång tid prioriterat ner järnvägsunderhållet är järnvägen sliten, säger Otto Nilsson.

Hur man definierar och beräknar tågtrafikens punktlighet varierar i olika länder. I Sverige brukar branschen beskriva punktligheten som den andel tåg som kommer till stationen inom fem minuter efter tidtabell.