Tyst minut hölls vid Ölandsbron - hedrade avlidna kollegor

Svinö Artikeln publicerades
Tyst minut vid Ölandsbron. Katarina Jagodzinska agerade tolk åt de polska arbetarna.
Foto: Agnes Aronsson
Tyst minut vid Ölandsbron. Katarina Jagodzinska agerade tolk åt de polska arbetarna.

De som arbetar på Ölandsbron höll under måndagen en manifestation för säkerheten. Varje dygn passerar 18700 fordon över bron och under det senaste året har tre backspeglar körts av på arbetarnas fordon.

Vid Svevias kontor på Svinö anordnades under måndagsmorgonen en aktion, en så kallad Stand down, bland de som jobbar på bron. Det är Trafikverket som för sjunde året i rad anordnar ett tillfälligt stopp i arbetet under 15 minuter, i samarbete med anläggningsbranschen. Manifestationen hålls på många platser i Sverige och syftet är att skicka en stark signal om allvaret i arbetsmiljöfrågan och påminna om säkerheten.

En tyst minut hölls även för att hedra de kollegor som dött och skadats till följd av olyckor på byggarbetsplatser runt om i Sverige.

– De senaste sex åren har tolv personer dött inom anläggningsverksamheten, och det är betydligt fler än tolv som har skadats. Målet är att alla ska komma hem oskadda efter en dags arbete. Vi har en nollvision, säger Johan Wesley, som är projektledare från Trafikverket.

Johan Wesley, projektledare från Trafikverket, höll i manifestationen.
Foto: Agnes Aronsson
Johan Wesley, projektledare från Trafikverket, höll i manifestationen.
Johan Wesley, projektledare från Trafikverket, höll i manifestationen.
Foto: Agnes Aronsson
Johan Wesley, projektledare från Trafikverket, höll i manifestationen.

Flera dagar i veckan befinner han sig på arbetsplatsen vid Ölandsbron. Han är en av dem som ser till att arbetet går framåt och under måndagen var han den som höll i manifestationen. Johan Wesley berättar att det under det senaste året inte har inträffat några arbetsrelaterade olyckor på Ölandsbron, men att det däremot har skett desto fler incidenter. De senaste året har exempelvis tre backspeglar körts av från arbetsfordon som stått på bron.

– Varje dygn passerar 18700 fordon över Ölandsbron enligt ett årssnitt. Bron är inte bred och det finns bara två räcken som vi befinner oss innanför. Det är en tuff arbetsplats och jobbarna är utsatta, säger Johan Wesley, och fortsätter,

– Men det finns även en fördel med att arbeta på bron. De senaste åren har media varit intresserade av hur och när vi ska göra arbeten och vi har kunnat lyfta fram information. Det ökar medvetenheten hos allmänheten.

Stand down under Ölandsbron.
Foto: Agnes Aronsson
Stand down under Ölandsbron.

Huvudarrangemanget för Stand down hölls på projekt Västlänken i Göteborg den 26 september, och samtidigt stannade arbetet av på ett 60-tal av Trafikverkets arbetsplatser över hela Sverige. I Kalmar hölls manifestationen istället under måndagen eftersom det inte pågick något arbete på bron under Skördefestveckan.

När det under vardagar är som mest pendling på bron pågår inget arbete mellan 06 till 09 på morgonen och 15 till 18 på eftermiddagen.

– Vi gör vad vi kan för att minska köerna, säger Johan Wesley.

Lars Gunnarsson och Johan Wesley på Svinö.
Foto: Agnes Aronsson
Lars Gunnarsson och Johan Wesley på Svinö.

Lars Gunnarsson är en av dem som arbetar på Ölandsbron och han medverkade i måndagsmorgonens Stand down.

Hur tycker du det är att ha Ölandsbron som arbetsplats?

– Det blir mycket klivande in och ut ur lastbilen - det är det lömska. Det gäller att titta ordentligt innan man kliver ut. Men det gäller även att trafikanterna kikar runt våra fordon innan de passerar.

Lars Gunnarsson och Johan Wesley utanför kontoren på Svinö.
Foto: Agnes Aronsson
Lars Gunnarsson och Johan Wesley utanför kontoren på Svinö.

fakta

Om Stand down:

För att minska antalet olyckor på byggarbetsplatser tog Trafikverket 2013 fram en handlingsplan med konkreta åtgärder, tillsammans med branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier, Innovationsföretagen och branschorganisationen Håll nollan och deras medlemsföretag. Utgångspunkten är att ingen ska skadas allvarligt eller dödas i transportsystemet eller på arbetsplatser.

Visa mer...
Katarina Jagodzinska tolkar åt de polska arbetarna.
Foto: Agnes Aronsson
Katarina Jagodzinska tolkar åt de polska arbetarna.