Upp till 300 000 till lokala förbättringsarbeten

Kalmar Artikeln publicerades
Michael Ländin, ordförande i omsorgsnämnden.
Foto: Karin Asmundsson
Michael Ländin, ordförande i omsorgsnämnden.

Under onsdagens sammanträde i omsorgsnämnden presenterades en ny satsning för ökad kvalitet i omsorgen. Arbetsgrupper, enheter och verksamheter får nu årligen möjlighet att söka om bidrag på 300 000 kronor till de lokala förbättringsarbeten.

– Många gånger finns fantastiska idéer ute i verksamheten! Det man saknar för att lyfta dem, är många gånger tid och resurser. Nu sjösätter vi därför en satsning på 300 000 kronor där verksamheter, enheter och arbetsgrupper kan ansöka om medel till lokala förbättringsarbeten i omsorgen. Det hela handlar om inflytande och delaktighet för medarbetarna, säger Michael Ländin, ordförande i omsorgsnämnden i ett pressmeddelande.

Antalet ofrivilla turer per anställd och år har sjunkit de senaste åren efter förbättringsarbeten.
Antalet ofrivilla turer per anställd och år har sjunkit de senaste åren efter förbättringsarbeten.

Tidigare har omsorgsförvaltningen genomfört förbättringsarbeten exempelvis för att minimera antalet ofrivilliga turer. Då arbetade en projektgrupp fram förslag på lösningar och sedan dess har arbetet fortsatt och gett resultat.

– Vi ser en mycket positiv utveckling. 21 av våra 27 enheter hade inga ofrivilliga delade turer alls i den senaste mätningen som genomfördes nu i vår. Det är ett resultat som är bättre än alla de tidigare mätningar som har genomförts och som påbörjades år 2015, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.