Vägplanen för nya E22 godkänd – bygget kan överklagas

Jämjö Artikeln publicerades

Vägplanen för nya E22 mellan Lösen och Jämjö har nu fastställts av Trafikverkets avdelning för planprövning. Även om planen överklagas ska inte tidsplanen för bygget påverkas.

E 22 ska byggas om mellan Lösen och Jämjö. Den nya sträckningen ska vara klar 2023.
Foto: Sydöstran
E 22 ska byggas om mellan Lösen och Jämjö. Den nya sträckningen ska vara klar 2023.

Att vägplanen nu blivit fastställd innebär att Trafikverket kan fortsätta planeringen för nya E22 mellan Lösen och Jämjö, säger Daniel Andersson, projektledare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Fastställelsebeslutet ska nu skickas ut till de som yttrat sig i frågan - som kan överklaga beslutet - något som protestgruppen bondeupproret flaggat för.

Ärendet hamnar då hos regeringen som får ta beslut i frågan. Att vägplanen kommer att överklagas har vi med i tidplanen och arbetet i projektet kommer att fortsätta med målet att den nya vägen ska vara färdigbyggd och öppna för trafik 2023, säger Daniel Andersson.Trafikverket vill öka trafiksäkerheten och framkomligheten på E22 genom att bygga om vägen mellan Lösen och Jämjö för 720 miljoner kronor.

Förslaget nu fastställts av Trafikverkets avdelning för planprövning som innehåller en mötesfri motortrafikled med ett separat vägnät för lokaltrafiken och nya gång- och cykelvägar.

Byggstarten är planerad till hösten 2020 och planen är att bygget ska vara klart 2023.

Bulleråtgärderna i samband med nya E22 mellan Lösen och Jämjö gör att fler bostäder får mindre buller än de har i dag.

Trafikverket ska bygga flera kilometer vallar och plank längs sträckan för att minska ljudnivåerna från den nya vägen.