Akuten vägrar ta emot hotfulla patienter

Stensö Artikeln publicerades
Sedan en månad tillbaka får hotfulla patienter vid akutmottagningen i Kalmar en lapp med ordningsregler. Börjar inte patienten omedelbart följa reglerna avvisas hen från sjukhuset.
Foto: Tomas Löwemo
Sedan en månad tillbaka får hotfulla patienter vid akutmottagningen i Kalmar en lapp med ordningsregler. Börjar inte patienten omedelbart följa reglerna avvisas hen från sjukhuset.

Hot och våld har blivit allt mer förekommande på akutmottagningen i Kalmar. Nu har man tagit inspiration från Sahlgrenska i Göteborg och börjat avvisa hotfulla patienter.

För ett år sedan genomförde Länssjukhuset i Kalmar en medarbetarenkät som visade att 50 procent av all personal på akutmottagningen mottog hot eller utsattes för våld under 2017.

Enligt uppgifter till Östra Småland har situationen sedan dess inte förbättrats utan i stället tyder mycket på att förekomsten av hot och våld på akuten ökat ytterligare under 2018.

Utvecklingen har inte gått akutmottagningens ledning förbi och under året har flera åtgärder vidtagits för att öka säkerheten.

– Vi har ju haft flera händelser under våren och sommaren där folk uppträtt hotfullt mot våra medarbetare, säger Björn Flodmark, basenhetschef vid akutmottagningen.

– För att möta problemet har vi letat runt och i Göteborg, på Sahlgrenska universitetssjukhusets fyra akutmottagningar, har man infört möjligheten att avvisa de som uppträder på ett sätt som är svårt att hantera. Det rör sig om individer som inte är i behov av omedelbar akut sjukvård.

– Det handlar om patientinformation på ett kort som man ger till de som uppträder hotfullt eller kränkande, tillsammans med muntlig information om vilka regler som gäller. Fortsätter individen att inte hörsamma det vi säger så har vi möjlighet att avvisa vederbörande.

– Den rutinen har vi tagit till oss och anpassat efter Kalmars förutsättningar.

En sådan anpassning är att man på lapparna i Kalmar tagit bort raden om att skjutvapen är förbjudna på akutmottagningen. Enligt Flodmark beror detta på att skjutvapen fortfarande är sällsynta här. I stället nöjer man sig med att konstatera att alla vapen är förbjudna.

Den som får en lapp ska omedelbart börja respektera reglerna, annars står vakterna redo för att avvisa vederbörande.
Foto: Tomas Löwemo
Den som får en lapp ska omedelbart börja respektera reglerna, annars står vakterna redo för att avvisa vederbörande.

Enligt Flodmark kom de nya rutinerna till snabb användning och under månaden som gått sedan införandet har individer avvisats från akutmottagningen i Kalmar. Flodmark vill emellertid inte uppge hur många individer det rör sig om.

Vidare har vaktstyrkan kraftigt utökats.

– Tidigare hade vi väktare eller ordningsvakter mellan klockan 22 och 04, men det har utökats och vakterna är numera här mellan klockan 18 och 04. Så det är nästan en fördubbling.

Även på ledningsnivå har länssjukhuset agerat för att förbättra säkerheten och i veckan föreläste psykologen Alexander Tilly för bland annat personalen på akutmottagningen.

Tilly är en flitigt anlitad föreläsare inom områdena konflikter, hot och våld och har bland annat tidigare föreläst för personal på Domstolsverket, Rikspolisstyrelsen och Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm.

– Föreläsningen kom från sjukhusledningen och beror på det som uppmärksammats nationellt: Att hot och våld gentemot offentliga tjänstemän, exempelvis polis och räddningstjänst, ökat.

Varför tror du att hoten och våldet ökat på akutmottagningarna?

– Det finns nog flera skäl. Men när du ringde satt jag precis och svarade på ett mejl från en patient som inte är nöjd med vår akutsjukvård, som inte levde upp till patientens krav.

– Det är vanligt i dag att patienter har oerhört höga krav på vad de förväntar sig av sjukvården och när det inte går att uppfylla så utbryter någon form av frustration. Det är en samhällsförändring.