Vattnet blir dubbelt så dyrt

Kalmar Artikeln publicerades
Dags att börja snåla. Vattnet kommer att bli dubbelt så dyrt i Kalmar när de stora investeringarna framöver ska betalas.
Foto: Anders Wiklund/TT
Dags att börja snåla. Vattnet kommer att bli dubbelt så dyrt i Kalmar när de stora investeringarna framöver ska betalas.

Avgifterna för kommunalt vatten i Kalmar kommer att fördubblas de närmaste åren. Kommunägda KVAB står inför investeringar på 1,9 miljarder under en 5-årsperiod och det är bara kunderna som kan betala.

Ett typhus som idag får årliga vattenräkningar på 7479 kronor kan 2026 räkna med att notan landar på 14 168 kronor, enligt KVAB:s beräkningar

Redan idag är vattnet i Kalmar dyrare än i flera av de så kallade jämförelsekommunerna. Växjö, Kristianstad och Halmstad ligger lägre bara Karlskrona är dyrare.

Thomas Bergfeldt vd Kalmar Vatten.
Foto: Mats Holmertz
Thomas Bergfeldt vd Kalmar Vatten.

Kalmar Vattens vd, Thomas Bergfeldt, berättade på kommunstyrelsen under tisdagen att bolaget står inför mycket stora utmaningar de närmaste åren. Stora och dyra.

Ett nytt reningsverk ska byggas och beräknas kosta omkring en miljard. Hösten 2020 ska investeringsbeslutet kunna tas.

– Men tills att den nya anläggningen är klar att tas i drift gäller det att hålla liv i den gamla och det kostar.

– Vi måste också skapa ett mindre sårbart system för att skaffa fram vatten till Kalmarborna. Vi har nu rekordlåga nivåer i Hultabräan och kan inte enbart förlita oss på infiltrationen i Nybroåsen.

Avsaltningsverk i Kalmarsund och återanvändning av renat avloppsvatten diskuteras. Båda systemen har prislappar med åtminstone nio siffror.

Dessutom måste de gamla ledningarna som redan finns i jorden bytas ut och det i ett betydligt snabbare tempo än idag. Målsättningen är att byta ledningarna vart 100:e år och där är man inte ännu.

– Men varför har ni inte sparat till alla dessa investeringar under åren, istället för att nu ta ut allt från dagens konsumenter, undrade en av politikerna i kommunstyrelsen.

– Det tillåter inte lagen, berättade Thomas Bergfeldt. Vi får inte ta ut högre avgifter än för att täcka de kostnader vi har just nu. Vi kan alltså inte låta dagens konsumenter betala för investeringar vi tror vi kommer att få längre fram. På samma sätt har vi inte kunnat ta ut högre avgifter av tidigare års konsumenter.

Kommunalrådet Johan Persson (S), ordförande i intresseorganisationen Svenskt Vatten, kunde berätta att den lagen är något man gärna vill ändra på.

– För vår del handlar det nu till stor del om att kunna kommunicera ut den här stora taxehöjningen och förklara varför den är nödvändig, menade han.

Någon politisk diskussion om höjningen blev det inte. Alla partier sade ja. Slutgiltigt beslut fattas på kommunfullmäktige. Om det blir klartecken även där, sker första höjningen efter årsskiftet.