Vill börja sänka skatten i Kalmar

Kalmar Artikeln publicerades
Carl-Henrik Sölvinger (L), Christopher Dywik (KD) och Christina Fosnes (M) visade glada miner när Alliansen presenterade sin gemensamma budget i Kalmar.
Foto: Ulf Carlsson
Carl-Henrik Sölvinger (L), Christopher Dywik (KD) och Christina Fosnes (M) visade glada miner när Alliansen presenterade sin gemensamma budget i Kalmar.

Allianspartierna vill börja sänka skatten i Kalmar. I den gemensamma budgetreservationen finns en skattesänkning med 10 öre, som man menar ska vara ett första steg mot att dra ner den höga kommunalskatten i Kalmar.

– Vi vill att Kalmarborna ska bestämma mer över sina pengar än vad kommunalråden ska göra, förklarar Carl-Henrik Sölvinger (L).

Kommunalskatten i Kalmar är 21:81, så mycket per intjänad 100-lapp betalas till kommunen. Det är en förhållandevis hög skatt. De flesta jämförelsekommuner, liksom majoriteten av kommunerna i landet, har en lägre skattesats. I Växjö är kommunalskatten 20:19. Det betyder att en Växjöbo med 300 000 kronor i lön betalar nästan 5 000 kronor mindre i skatt än en Kalmarbo.

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna lägger nu sin andra gemensamma budgetreservation.

– Samarbetet mellan partierna fungerar alldeles utmärkt. Och det bådar gott för framtiden, säger Christina Fosnes (M).

Men samtidigt finns det en oro för en ökad maktkoncentration i kommunen. På kommunstyrelsen var flera ärenden som man menar pekar på det.

Bland annat flyttades bygg- och projektledning från service- respektive samhällsbyggnadsförvaltningarna till kommunledningskontoret. Allianspartierna är kritiska till att allt mer beslutsfattande flyttas till centrala nivåer, för att effektivisera processerna.

– Demokrati måste få ta tid. En utveckling där samma lilla klick bestämmer allt är inte positivt. Visst kan det vara smidigast om en enda person bestämmer allt, men det är väl inte så vi vill ha det, säger Christopher Dywik (KD).

Bland Alliansens förslag finns flera åtgärder som man menar gör kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare. Bland annat vill man öka friskvårdsbidraget från 800 till 1600 kronor. Då kommer det i samma nivå som för landstingets anställda.

Man vill också att kommunanställda ska lockas att arbeta kvar längre när man kommer upp i åren. Det ska ske med hjälp av det så kallade 80/90/100-konceptet. Det innebär att den anställde arbetar 80 procent, får 90 procent i lön och 100 procent i pensionsavsättningar.

Här är några andra av Alliansförslagen:

* Flerspråkighet ska anses vara meriterande vid all personalrekrytering.

* De områden som patrullera av ordningsvakter utökas kraftigt.

* Inför aktivt skolval.

* Utred möjligheterna till ett transparent och gemensamt administrerat kösystem till alla skolor, såväl privata som kommunala.

* Utred förutsättningar för central parkeringshus.

* Utred förutsättningarna att uppföra en ny ishall i närheten av en ny bad- och friskvårdsanläggning.

* Utred om den nya bad- och friskvårdsanläggningen kan drivas av en privat entreprenör.