Vill ha förtur för nyanlända till nya lägenheter

Kalmar Artikeln publicerades
Hillevi Österbos, chef för området Arbete och välfärd, fick gehör för sitt förslag om att kommunen ska verka för att ett antal lägenheter vid all nyproduktion blir upplåtna till Kalmar kommun, för att ordna husrum till nyanlända.
Foto: Lotta Zaar
Hillevi Österbos, chef för området Arbete och välfärd, fick gehör för sitt förslag om att kommunen ska verka för att ett antal lägenheter vid all nyproduktion blir upplåtna till Kalmar kommun, för att ordna husrum till nyanlända.

När bostäder nyproduceras i Kalmar ska nyanlända ha förtur till ett antal lägenheter. Det är ett av förslagen för att klara av att ordna tak över huvudet för de nya Kalmarbor som anvisas via Migrationsverket.

Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad beslutade på sitt senaste sammanträde att verka för att det vid all produktion av lägenheter ska upplåtas ett antal lägenheter till Kalmar kommun. Kommunen ska sedan fördela dessa bland nyanlända.

Framför allt är behovet stort av större lägenheter, eftersom det är stora familjer som förväntas komma till Kalmar.

Även åtta av de ensamkommande ungdomar som bor i kommunen får nu hit sina familjer, enligt reglerna för anhöriginvandring, och dessa ska också få någonstans att bo.

– Vi kommer att ta emot 55 anvisade personer under det här året, säger Hillevi Österbo, verksamhetschef på Arbete och välfärd i kommunen. Dessutom är prognosen 144 egenbosatta.

– Vi vet att några av de som är på väg till kommunen är stora familjer, med flera barn och vuxna.

Idag hyr Kalmar kommun ett antal lägenheter, främst av Kalmarhem, som sedan hyrs ut i andra hand till nyanlända, som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Dessutom har kommunen köpt 30 bostadsrätter som sedan har upplåtits till familjer som Migrationsverket har anvisat till Kalmar.

Det är Migrationsverket som beslutar om vilka som ska flytta till Kalmar. Efter beslut har kommunen två månader på sig att ordna fram en bostad.

Totalt administrerar enheten som arbetar med flyktingfrågor 238 lägenheter, som man av integrationsskäl försöker sprida så mycket som möjligt över kommunen.

Att de nyanlända ska ställa sig i bostadskö eller på annat sätt försöka ordna sitt eget boende har visat sig mycket svårt, eftersom de som kommit till Sverige mycket sällan har de ekonomiska möjligheter som hyresvärdar normalt ställer som krav på sina hyresgäster. Etableringsersättning och försörjningsstöd räknas inte som inkomst, vilket också ställer till det om de nyanlända så småningom vill ta över andrahandskontrakten.

Det finns nyanlända som på detta sätt haft andrahandskontrakt ända sedan 2006, och därmed knappast är så nyanlända längre.

Bostadsbolagen kräver en skatterelaterad inkomst på tre gånger årshyran för att skriva ett kontrakt. Många tillåter inte att en andrahandshyresgäst får förstahandskontrakt. Kalmarhem kräver minst två års boende i lägenheten för att kontraktet ska skrivas över.

Att Kalmar kommun står för kontrakten och hyr ut i andra hand innebär att hyresvärdarna garanteras sin hyra.

För att minska belastningen på de hyresvärdar som upplåter bostäder har enheten två heltidstjänster och en och en halv tjänst i projektet Boguide. De arbetar förutom med själva bostadsanskaffandet med felanmälningar, störningsärenden, besiktningar, skadegörelse och hyresadministration.

Arbetet med att verka för att det vid all nyproduktion lämnas ett antal lägenheter till nyanlända, ska ske tillsammans med den kommunala mark- och exploateringsverksamheten.