Kommunen beredd att betala för ett nytt skärmtak på Park Hermina

Gamla stan Artikeln publicerades
Skärmtaket måste bort, annars krävs Park Hermina på vite på 600 000 kronor. Men kan få ett nytt, som kommunen betalar.
Foto: Arkiv
Skärmtaket måste bort, annars krävs Park Hermina på vite på 600 000 kronor. Men kan få ett nytt, som kommunen betalar.

Om inte Park Hermina tar ner skärmtaket inom två månader måste företaget betala vite på 600 000 kronor. Samtidigt är kommunen beredd att betala för ett nytt skärmtak.

Om taket tas ner slipper Park Hermina betala vite. Och får ett nytt, annat tak.

Det är kommunen som äger fastigheten.

– Som fastighetsägare är kommunen beredd att hitta en långsiktig lösning genom att bygga ett väderskydd, säger Mattias Adolfson (S), ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.

– Vi är måna om att det fortsatt finns en bra restaurangverksamhet i Stadsparken genom Park Hermina. Vi har erbjudit Park Hermina detta och kommunen tar i så fall hjälp av arkitekter som utformar så att det fungerar med byggnaden. För kommunen skulle detta vara en bra investering i den egna fastigheten och skapa bättre möjligheter för att långsiktigt garantera hyresintäkter, fortsätter han.

Samtidigt pågår processen om det tidsbegränsade bygglovet som Park Hermina lämnat in. Där är tjänstemannaförslaget nej. Nu har Anders Hansson Skaret, i egenskap av ordinarie styrelseledamot, fram till 9 september på sig att lämna yttrande.

Mattias Adolfson har fått delegation på att besluta.

Förslaget till beslut är att samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om tidsbegränsat bygglov eftersom skärmtaket bedöms sakna stöd i detaljplanen, inte anses vara en tillfällig åtgärd, och inte heller uppfyller kraven på lämplighet samt anses innebära en förvanskning.

18 juni sökte Park Hermina bygglov för skärmtak. Den ansökan återkallades den 12 augusti då Park Hermina istället sökte tidsbegränsat lov för den befintliga ”markisen”. Men markisen är ett skärmtak, menar samhällsbyggnadsnämnden.

Enligt plan- bygglagen får ett tidsgränsat lov ges, om det finns stöd i detaljplanen. Men skärmtaket bedöms strida både mot detaljplanens bestämmelser och syfte.

Nämnden menar att Park Herminas intresse att få behålla ”pergolamarkisen” inte väger tyngre än det allmänna intresset att skydda byggnaden och terrassområdet mot förvanskning.