Anständighet återupprättad

Ledare Artikeln publicerades

Vid sidan om den förbättrade a-kassan är det svårt att finna något mer symboliskt viktigt för förra årets regeringsskifte än den avskaffade så kallade stupstocken i sjukförsäkringen.

I veckan fattade riksdagen den historiska beslutet att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen ska avskaffas.

Från den förste februari nästa år är det alltså inte längre något påbud från riksdagen som ska ligga till grund för hur länge någon ska kunna vara sjukskriven.

Läkares bedömningar ska vara det som avgör i enskilda fall, inte riksdagsbeslut.

  Det var naturligtvis ett uttryck för ett systemskifte bort den oanständighet och otrygghet som blev resultatet när den bortre parentesen i försäkringen en gång infördes av alliansregeringen.

  Den gången applåderade de borgerliga riksdagsledamöterna i plenisalen den bortre parentesens införande trots att det varnades för konsekvenserna. De såg alltsammans som en del i högerregeringens perverterade arbetslinje; strategin för att göra det mer ”lönsamt” att arbeta.

  För enskilda människor var emellertid den moderata sjukförsäkringen på fullaste allvar. Konsekvenserna blev dramatiska.

  100 000 har de senaste fem åren utförsäkrats och blivit av med sin ersättning. Många av dem har till och med utförsäkrats två gånger.

  Med andra ord slipper vi nu, förhoppningsvis, plågsamma berättelser om cancersjuka som förlorar sin sjukpenning mitt i en livsavgörande behandling.

  De rödgrönas reform görs med insikten att ingen blir friskare av att bli fattigare. Men den genomförs även med konstaterandet att den gamla regeringens arbetslinje inte bara ledde till kraftigt högre arbetslöshet – vilket nog får sägas vara ett stort misslyckande – utan också att sjukskrivningarna ökade och kostnaderna för samhället nu växer.

  Dock är det viktigt att komma ihåg att varken arbetslösheten eller ohälsan i arbetslivet enbart löses genom att höja a-kassans ersättning eller avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.

  Här kommer det snarare att krävas ett fortsatt hårt arbete inom en rad politikområden.

  Men det förtar inte känslan av att anständighet i sjukförsäkringen nu är återupprättad.