Centern nobbar Moderaternas kärnkraftskrav

Ledare Artikeln publicerades
Inte för allt smör i Småland kan Annie Lööfs parti tänka sig att gå längre i fråga om att bygga nya kärnkraftverk än man redan gjort.
Foto: CHRISTINE OLSSON
Inte för allt smör i Småland kan Annie Lööfs parti tänka sig att gå längre i fråga om att bygga nya kärnkraftverk än man redan gjort.

Veckans stora avspisning svarade Centerpartiet för när man gav Moderaternas krav på en ny energikommission kalla handen. Inte för allt smör i Småland kan Annie Lööfs parti tänka sig att gå längre i fråga om att bygga nya kärnkraftverk än man redan gjort.

Moderaternas tidigare samarbetsparti konstaterade att en ny kommission skulle riva upp den energiöverenskommelse som redan finns och som välkomnats av branschen; något som mest skulle skapa osäkerhet på marknaden.

Moderaterna och Kristdemokraterna har länge visat att de inte vill hedra den energiöverenskommelse man var med om att sluta för tre år sedan. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna kom då överens om de långsiktiga spelreglerna för den ständigt omstridda energipolitiken.

Bland annat gjordes möjligt att ersätta uttjänta kärnkraftsreaktorer med nya. I princip innebär det att marknaden successivt kommer att avveckla kärnkraften, eftersom det knappast finns någon som på marknadsmässiga villkor vill investera i nya reaktorer.

Detta anser Moderaterna – numera – vara en farlig och felaktig politik. Man vill få till stånd en ordning som inte överlåter åt marknaden att ersätta uttjänta reaktorer.

Det kan bara tolkas på ett enda sätt: Ulf Kristerssons parti vill att staten i någon form subventioner byggandet av ny kärnkraft. Kostnaden ska alltså inte bara belasta konsumenternas elräkningar utan också skattebetalarna.

Exakt hur det ska ske är höljt i dunkel. Frågor om vem M tänker sig ska projektera, bygga och finansiera nya reaktorer förblir obesvarade.

Detta är otänkbart för både S, MP och C.

– Så vitt jag vet har det ännu inte byggts ett kärnkraftverk på marknadsmässiga villkor. Är det då stora subventioner som Moderaterna ser framför sig? I dag byggs det vindkraft i Sverige motsvarande en halv reaktor om året på marknadsmässig grund och det är väl ny kraft man är ute efter, sade centerpartiets energipolitiske talesman Rikard Nordin i Dagens Nyheter i veckan.

De som vill att skattebetalarna ska subventionera ny kärnkraft har emellertid fått blodad tand.Det tycks nämligen har bildats ett nytt kärnkraftsblock i riksdagen bestående av M, KD, L och SD.

Därför kan kärnkraften, tyvärr, åter bli en valfråga år 2022. Allt medan annan el- och energiproduktion växer och utvecklas väl i konungariket.