Därför nämner jag SD:s nazistiska rötter

Ledare Artikeln publicerades
Det är vår. Dags att dra upp ogräset i den svenska rabatten. Glöm inte rötterna.
Foto: Joakim Carlsson
Det är vår. Dags att dra upp ogräset i den svenska rabatten. Glöm inte rötterna.

Det kom en fascinerande fråga.

Jag fick nyligen en läsarfråga som jag väljer att besvara offentligt. Jag tar med hela frågan utom avsändarens namn.

”Hej Joakim.

Jag läser ofta dina lördagskrönikor i Östra Småland.

Jag har en fråga till dig:

Så fort du nämner SD så skriver du att det är ett parti som har nazistiska rötter.

Varför skriver du inte om nazistiska rötter när du nämner de andra partierna?

Sverige hade flera uttalat nazistiska partier under 1930- och 40-talen. Men samtliga riksdagspartier som fanns före 1980-talet med undantag för kommunisterna inte bara hyste nazistiska och rasistiska åsikter utan omsatte dem också i sin politik; alltså socialdemokraterna, bondeförbundet (nuvarande centerpartiet), högerpartiet (nuvarande moderaterna) och folkpartiet (nuvarande liberalerna). Bondeförbundet var mest hardcore och hade nazismen inskriven i sitt partiprogram.”

Låt oss genast fastslå en sak: Sju svenska riksdagspartier har inte nazistiska rötter. Men det har Sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna räknar allihop sina anor tillbaka till tiden före nazismens tillkomst.

De två andra partierna som tillkommit senare har båda sin rötter i helt andra rörelser, Miljöpartiet i miljörörelsen, kärnkraftsmotståndet och fredsrörelsen medan Kristdemokraterna föddes ur frikyrkorörelsen, framförallt pingströrelsen och den samkristna organisationen Kristet Samhällsansvar.

Sverigedemokraterna föddes däremot ur spillrorna av Sverigepartiet som i sin tur var en sammanslagning av missnöjespartiet Framstegspartiet och den rasistiska kampanjen Bevara Sverige Svenskt.

BSS samlade en brokig samling personer för vilka ett stopp mot invandringen var högprioriterat. En stor del av kärnan utgjordes av personer med bakgrund i den organiserade nazismen och fascismen.

Sverigedemokraterna bildades av BSS-falangen i Sverigepartiet. I den första partistyrelsen satt veteraner från nazistiska Nordiska Rikspartiet och fascistiska Nysvenska rörelsen.

I början (till 1992) använde man sig av delat ledarskap och en av partiets ledare var Anders Klarström (ensam partiordförande 1992-1995). Klarström var i början och mitten på 1980-talet medlem i nazistiska Nordiska Rikspartiet (NRP) och höll tal på flera av deras möten.

Han dömdes 1986 till villkorlig dom för att ha ringt hotsamtal (bland annat till underhållaren Hagge Geigert) samt vandaliserat olika vänstergruppers lokaler. Klarström gjorde då ingen hemlighet att hans brottslighet motiverats av att han var nazist.

Likheterna mellan SD:s första partiprogram och det program BSS hade och som avfattats av nazister och fascister var påfallande. Dessutom sålde Sverigedemokraternas under tidiga år på postorder litteratur av antisemiter och utländska nazister.

Mikael Jansson (SD:s partiledare mellan 1995 och 2005) sa något mycket avslöjande i Sydsvenska Dagbladet i början på 2000-talet:

– 1995 tog vi uttalat avstånd från nazismen. Då försvann ett par hundra medlemmar självmant.

Andra partier behöver inte uttalat ta avstånd från nazismen. Men i SD ledde ett sådant uttalande till att det försvann ”ett par hundra medlemmar” vid en tid då partiet fortfarande var mycket litet.

Fortfarande har partiet svårt att hålla nazister och rasister borta ur leden, vilket uteslutningsvågen i samband med senaste valdagen visade.

Nu som då företräder partiet en exkluderande nationalism. Människor från andra nationer och med annan etnicitet är inte välkomna till Sverige om de inte kan bevisa att de tillför något. Biologisk rasism sysslar man inte med, men däremot kulturell.

Den säger att vårt sätt att leva i Sverige är det bästa, att vår kultur och våra seder är de enda för vilka det finns plats. Människor som kommer hit ska anpassa sig och svenskar har inte något att lära av andra kulturer.

SD har trots partinamnet ett högst ambivalent förhållande till demokrati. Det gäller bland annat om medlemmar av minoriteter ska ha fullt medborgarskap, massmediers roll och vilken makt en regering ska ha.

SD har visat stor beundran för auktoritära ledare som Ungerns Viktor Orbán som manipulerat och urholkat landets demokratiska institutioner och gjort livet mycket otryggt för landets minoriteter.

I läsarfrågan görs svepande påståenden om att alla riksdagspartier utom kommunisterna har hyst nazistiska och rasistiska åsikter.

Det stämmer att det fördes rashygieniska resonemang i flera partiprogram och togs förfärliga beslut baserat på dessa idéer, som införandet av rasbiologiska institutet och tvångssteriliseringar. Dessvärre togs de riksdagsbesluten i stor tvärpolitisk enighet. De var ett uttryck för den tidens tankegångar.

De kan sägas präglas av en sorts rasism och övertro på det biologiska arvets betydelse. Men det var inte en samordnad politik för att skapa ett likriktat samhälle av nazistisk typ.

Samlingsregeringens anpassningspolitik under andra världskriget var inte heroisk, men dikterades knappast av sympati för nazismen utan av rädsla för Tyskland.

Frågeställarens stränga syn på övriga partier gör frikännandet av kommunisterna märkligt ytligt. Under den tysk-sovjetiska non-aggressionspakten mellan 1939 och 1941, kritiserade inte det största svenska kommunistpartiet SKP nazisterna eller Hitler-Tyskland. Man försvarade både pakten och ibland rentav nazisterna.

Rivalen Socialistiska Partiet föll efter 1937 långsamt ihop i en ekonomisk och intellektuell härdsmälta och gick faktiskt från kommunism till nazism.

Sveriges kommunistpartier under 1930- och 1940-talen är knappast ett efterföljansvärt exempel för antinazister.

Sverigedemokraternas beteende och uttalanden idag gör deras rötter relevanta. Sverigedemokraterna är ett exkluderande nationalistiskt och radikalkonservativt parti. Det förskönar det förgångna och sprider rädsla för förändring och för framtiden.

Det är viktigt att komma ihåg varifrån de kommer. Annars tas vi på sängen av vart vårt samhälle är på väg.