Ett klargörande som verkligen behövdes

Ledare Artikeln publicerades

Barometerns ledarsida kom med ett välkommet klargörande: man stöder fortfarande den nuvarande abortlagstiftningen. Tack för det, det förtydligandet behövdes.

Det var nämligen fullständigt obegripligt varför tidningen försvarade SD:s vilja att sänka den nuvarande abortgränsen. Det var och förblir också obegripligt hur man kunde efterlysa ett ”moget samtal” och samtidigt ställa frågan om socialministern ”förespråkar fri abort fram till nionde månaden”. Möjligen kan det i högerkretsar anses passande att skriva infantilt när ämnet är abort, men där vidhåller vi en avvikande uppfattning.

Abortlagen behöver inte ändras. Det etiska problem som finns rör praxis kring när ett foster blir livsdugligt. Frågan som Barometern tydligen vill diskutera är: bör gränsen för sen abort – som idag är 21 veckor och sex dagar – justeras neråt?

Problemet med det är att när någon gått upp på en teaterscen och avbrutit föreställningen, har det aldrig varit för att fråga: ”Finns det någon ledarskribent i salongen?”

Precis som vid ett medicinskt nödfall behövs i den här frågan medicinsk kompetens. Det går inte att diskutera den sena gränsen utan att vara fullt informerad och uppdaterad om var läkarvetenskapen står och professionellt kunna bedöma vilka möjligheter som finns. Kristdemokraten och före detta sjuksköterskan Chatrine Pålsson Ahlgren är ledamot av Socialstyrelsens rättsliga råd som tar beslut vid ansökan om sena aborter. Hon sa vid ett etiksamtal i Almedalen i år: ”Var gränsen går är ytterst en fråga för läkarprofessionen och inget som Rättsliga rådet kan avgöra”.

Neonatalvården har glädjande nog utvecklats mycket, men främst när det gäller att ta hand om de som föds från vecka 23 och framåt. Skillnaden på utveckling på ett foster i vecka 18 och i vecka 22 är väldigt stor. Idag är därför marginalen väl tilltagen för den fria aborten som bara får genomföras fram till vecka 18. Att sätta praxis för sena aborter efter vecka 18 som kräver tillstånd bör överlåtas till fackfolk. Politiker bör som lagstiftare endast ingripa om den medicinska expertisen anser att det finns anledning.

Så vad mer finns att diskutera? Jo, det faktum att ett riksdagsparti uppenbarligen inte står bakom detta.

Det vore en trygghet för alla kvinnor om det i den här frågan rådde enighet.