Gota Media släcker lyset

Ledare Artikeln publicerades
Gota Media meddelade på måndagen att Östra Småland och Nyheterna läggs ner.
Gota Media meddelade på måndagen att Östra Småland och Nyheterna läggs ner.

På måndagen kom beskedet. Östra Småland och Nyheterna läggs ner.

Det är sorgligt och smärtsamt.

Östra Småland har givits ut sedan år 1928. Nyheterna startades år 1923.

Det är inga tomtebloss som nu slocknar.

Under nästan ett århundrade har tidningarna, med sina hjärtan till vänster, funnits i lokalsamhället och varit en vital del av den levande demokratin.

De har granskat och kommenterat den ekonomiska och politiska makten. De har roat och oroat. Många gånger har de gått före och visat vägen.

Östra Småland och Nyheterna har varit de lokala uppstickarna och utmanarna.

De har gjort sina konkurrenter bättre genom att erbjuda just konkurrens om både nyheter och åsikter.

Utan dessa båda tidningar riskerar nu nyhetsrapporteringen i vår del av landet bli sämre och högerns megafoner på Barometern-OT:s ledarsida får stå oemotsagda.

Till gagn för den lokala demokratin som många tidningsägare stolt säger sig värna är det inte.

Ytterst är ansvaret för tidningarnas utveckling och nu avveckling - Gota Medias.

Visst lever vi i en tid av stora förändringar, med fallande annons- och prenumerationsinkomster. Det är utmaningar som mediekoncerner över hela världen kämpar med.

För att lyckas krävs tålamod och kreativitet.

Vid övertagandet år 2011 lovade Gota Media tioårig utgivning.

Så blev det inte.

Visst är det korrekt att tidningarna, på bokslutens sista rad, redovisat röda siffror.

Men man får inte glömma alla de stora kostnader i koncernen som Östra Småland och Nyheterna har varit med och betalat. Inte heller kan man bortse ifrån alla inköp som tidningarna har gjort av andra inom bolaget.

Utöver uppgiften att vara just tidningar så har Östra Småland och Nyheterna bidragit till att ekonomiskt hjälpa exempelvis Barometern-OT att klara sin ekonomi och utgivning.

Att bara beskriva tidningarna som förlustaffärer är icke korrekt.

Gota Media kan inte hävda någon succé i frågan om sin annons- och prenumerationsförsäljning för Östra Smålands och Nyheternas del.

Men blod är tjockare än vatten.

När tidningsekonomin gungar är Barometern-OT alltid viktigare än Östra Småland och Nyheterna för tidningskoncernen och dess konservativa ägare.

Resultatet såg vi på måndagen.

Nu släcker Gota Medias koncernledning lyset för två fina tidningar som varit en lika viktig som levande del av åtskilliga människors vardag under många, många år.

Mörkret sänker sig över utgivningsområdet.

Det blir tomt och trist. Fattigt och färglöst. Ensamt och ensidigt.

Det är emellertid för vad tidningarna och alla medarbetare genom åren har gjort och stått för som de förtjänar att bli ihågkomna – inte för att deras nedläggning meddelades en grå dag i november år 2019.