Låt behoven i välfärden och på arbetsmarknaden styra

Ledare Artikeln publicerades
Karl-Petter Thorwaldsson
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Karl-Petter Thorwaldsson

De senaste årtiondena har inkomstklyftorna i Sverige ökat snabbare än i något annat jämförbart land. Dessutom står vi nu av allt att döma inför en avmattning i ekonomin, med risk för ökad arbetslöshet som följd. Trots detta har riksdagen på senare tid tagit ödesdigra steg i fel riktning.

Den budget som Moderaterna Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna lyckades driva igenom innebar stora skattesänkningar, vilket ytterligare har ökat klyftorna och urholkat välfärden. En tredjedel av de anställda på Arbetsförmedlingen har sagts upp.

I enlighet med Januariavtalet tas dessutom värnskatten bort, vilket ensidigt gynnar de med allra högst inkomster. Den som tjänar över 1,5 miljoner kronor om året får skatten sänkt med 39 110 kronor. Tre fjärdedelar av sänkningen går till män, och huvuddelen bor i storstadsområden.

Det är inte en rimlig politik. Om vi ska lyckas ta itu med de utmaningar vårt land står inför krävs tvärtom reformer för ett starkare och jämlikare Sverige. Det saknas alltså inte utmaningar inför den budget regeringen presenterar om drygt två veckor:

Från LO:s sida har vi pekat på följande områden där behovet av reformer är särskilt stora:

Det krävs ordentliga investeringar för att möta behoven i välfärden. De generella statsbidragen till kommuner och landsting behöver höjas kraftigt, för att sedan tillåtas öka med den verkliga kostnadsutvecklingen.

Trygghetsförsäkringarna, särskilt arbetslöshetsförsäkringen, måste helrenoveras. Den svenska arbetslöshetsförsäkringen är i dag en av de sämre bland de utvecklade länderna. Det är ohållbart för ett land som vill vara berett att möta globalisering, klimatomställning och strukturomvandling.

Sist men inte minst krävs ett rejält omtag i arbetsmarknadspolitiken. Platserna på arbetsmarknadsutbildningen måste bli fler. Dessutom måste det reguljära utbildningssystemet vara tillgängligt som arbetsmarknadsutbildning. Det tillgodoser behoven hos arbetssökande med olika bakgrund och ökar jämställdheten, eftersom exempelvis kommunala yrkesvux-utbildningar riktas mot kvinnodominerade yrken.

Arbetsförmedlingens arbete får inte reduceras till att ge arbetslösa goda råd. En aktiv arbetsmarknadspolitik bygger på att Arbetsförmedlingen kan bedöma behoven och anvisa arbetslösa till utbildningsplatser.

Sverige är inne i en period där de generella statsbidragen, på grund av den demografiska utvecklingen, behöver öka kraftigt under flera år, om kvaliteten i välfärden inte ska försämras. Samtidigt är statens finanser nu de starkaste i moden tid och den offentliga skulden rekordlåg. En mer omfattande ekonomisk politik är därför både möjlig och önskvärd.

Vårt budskap till regeringen och samarbetspartierna inför den kommande budgeten är alltså tydligt. Låt behoven i välfärden och på arbetsmarknaden styra. Om vi ska kunna upprätthålla full sysselsättning och erbjuda en bra skola, äldreomsorg och sjukvård krävs resurser. Vi behöver vända utvecklingen nu, innan det är för sent.

Karl Petter-Thorwaldsson

LO:s ordförande