Persson borde tillfrågat fullmäktige

Ledare Artikeln publicerades

Ledarsidans Maria Ehlin Kolk refererade 25/2 från senaste kommunfullmäktige i Kalmar, och anser att jag där visade på en "märklig demokratisyn".

Jag hade kritiserat Johan Persson (S) för dennes besked till media att Kalmar kommun inte kommer att delta i regeringens försöksverksamhet med betyg från årskurs fyra - fastän han själv inte har mandat att bestämma något sådant. Det är vi folkvalda i kommunfullmäktige som ska ta sådana beslut - eller ”tillfrågas” om man vill kalla det så.

Jag skulle däremot aldrig drömma om att hindra Socialdemokraterna från att redogöra för sin egen politik - tvärtom, de får gärna göra det oftare. Den som läste min interpellation, lyssnade på debatten, eller för all del läste Östrans referat 24/2, kan inte ha missat att grunden för min kritik var att Persson hade uttalat sig å kommunens vägnar, snarare än Socialdemokraternas. Tvärtemot vad som hävdas några gånger i Ehlin Kolks ledare, alltså. Den som lyssnar på inspelningen på kan höra att jag var extra tydlig kring just detta, precis vid den punkt där Ehlin Kolk slutade att citera mig.

Det är inget ”storhetsvansinne” att vilja försvara den demokratiska ordning som ligger till grund för vårt samhälle. Storhetsvansinne är att strunta i demokratin - vilket var precis vad jag hade reagerat på.

  Björn Brändewall (FP)

  Ledamot av Kalmar

  kommunfullmäktige

  Svar:

  Enligt Björn Brändwall borde inte kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande få redovisa både partiets egna och majoritetens uppfattning utan ett skarpt ställningstagande i kommunfullmäktige. En märklig syn då fria partier och representativitet är en viktig grund för vår demokrati. Betyg i fyran var en tydlig fråga i höstens val som föll till Socialdemokraternas fördel.

  Maria Ehlin Kolk