”Det mest väsentliga för att förebygga självmord är samarbete”

Blomstermåla Artikeln publicerades
Maria Pedersen är engagerad i Suicide Zero som arbetar för att förhindra självmord.
Foto: Åsa Borefur
Maria Pedersen är engagerad i Suicide Zero som arbetar för att förhindra självmord.

Den suicidpreventiva dagen är egentligen den 10 september men kommer att uppmärksammas i Blomstermåla den 16 september, och det blir ljuständning för alla de som avslutade sina liv under 2017.

Ljuständningen brukar vara i kyrkparken i Mönsterås, men i år blir det ny plats och fler aktiviteter efter att Fredrik Kling från Blomstermåla Folkets hus kontaktat Maria Pedersen, aktiv inom organisationen Suicide Zero.

Årets tema är Arbeta tillsammans för att förebygga självmord.

– Det är valt utifrån kunskapen om att den mest väsentliga ingrediensen för att effektivt förebygga självmord är samarbete. Psykisk hälsa ligger inte enbart på psykiatrins bord, det är allas ansvar, menar Maria Pedersen.

Det blir en föreläsning i Folkets hus med författaren Bob Hansson. "Kan vi inte vara lite snälla nu, för sen dör vi faktiskt" heter den, och den handlar om psykisk ohälsa bland unga.

Han kallades problembarn och värsting under sin uppväxt. I dag är han hyllad för sin egensinnighet och en populär föreläsare som alltid ger järnet.

Dessutom kommer det att bli en tipspromenad längs den nya slingan utmed Alsterån på söndagseftermiddagen, med start och mål vid Blomstermåla ridhus.

– Det är många företag som har varit givmilda och skänkt fina priser till tipspromenaden, säger Maria Pedersen.

Lilla gymmet kommer också att hålla öppet hus och även hålla ett pass med funktionell utomhusträning i Norbaparken alldeles i närheten av Folkets hus.

Det är också där som ljuständningen sker på kvällen efter Bob Hanssons föreläsning.

Hur många ljus som kommer att tändas är än så länge oklart, då Socialstyrelsen ännu inte har offentliggjort någon siffra för hur många som avslutade sina liv i Sverige det gångna året. Förra året var det 1 478 ljus som tändes.

Alla intäkter under dagen går till Suicide Zeros arbete med att förhindra självmord.

Från början var tanken att föreningslivet i kommunen skulle vara med under eftermiddagen och visa upp sin verksamhet, men intresset var för svagt så det blev inget med den idén.