Efter lex Sarah-anmälan: ”Delar i utredningen är bristfälliga”

Mönsterås kommun Artikeln publicerades
Ivo anser att socialnämnden bör se över sina rutiner när det gäller skyldigheten att göra anmälningar till myndigheten.
Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Ivo anser att socialnämnden bör se över sina rutiner när det gäller skyldigheten att göra anmälningar till myndigheten.

Händelsen då en brukare på ett äldreboende bröt upp låset till en annan brukares rum och tog sig in har nu granskats av Inspektionen för vård och omsorg.

Det var tidigare i år som en brukare bröt sig in på ett annat rum på ett äldreboende i kommunen. När personalen kom in såg de hur brukaren höll fast den som bodde på rummet.

Båda hade klädseln intakt när personalen kom och den som brutit upp dörren var enligt uppgift skamfylld och fick akutremiss till vården med en medicinförändring som följd.

Den person som drabbades av intrånget blev rädd och man fick sätta in personal hos brukaren under ett antal nätter efter händelsen för att trygga upp. Man utökade även nattpersonalen efter det inträffade, och vidtog andra åtgärder, exempelvis när det gäller larm.

Inspektionen för vård och omsorg har nu granskat ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder, eftersom kommunen har gjort åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.

Däremot anser Ivo att socialnämnden bör se över sina rutiner för anmälningsskyldigheten till Ivo, då anmälan om det inträffade kom in till myndigheten som en komplettering i ett annat ärende.

Man konstaterar även att det finns delar i kommunens utredning som är bristfälliga.

”Men Ivo påtalar inte detta som brist i nuläget då denna händelse inte rapporterats till Ivo utan bifogats i ett annat ärende. Ivo bedömer dock att nämnden ska se över sina rutiner kring sin utredningsskyldighet. I socialtjänstlagen framgår vikten av att missförhållanden och risker för missförhållanden utreds, dels för att så långt som möjligt kartlägga händelseförloppet och påverkande faktorer, dels för att ge tillsynsmyndigheten underlag i de fall det rör sig om ett allvarligt missförhållande” skriver myndigheten i beslutet.