Granne överklagar planerad biogasmack

Nybro Artikeln publicerades
Biogasmacken planeras att byggas under hösten på Sågarevägen 13 i Nybro.
Foto: Anna Borg
Biogasmacken planeras att byggas under hösten på Sågarevägen 13 i Nybro.

Under hösten är planen att en biogasmack ska byggas på Sågaregatan 13 i Nybro.

Nu har en granne överklagat byggnationen av macken. Motiveringen är att det är orimligt miljömässigt att macken ligger så nära ett museum, eftersom den kommer att störa besökarna. Istället föreslås i överklagan att tankstället placeras hundra meter bort där området är bättre anpassat för biogasstationen.

Länsstyrelsen i Kalmar län har beslutat att avslå överklagan. Enligt myndigheten är marken planerad för industriändamål och verksamheten följer plan. Beslutet grundas även på att man bedömer att tankstationen inte kommer att vålla olägenheter för närboende.