Elva dog – nu prövas dråpåtal mot drogsäljare

Brott Artikeln publicerades
Fentanylet kan påverka andningen och leda till andningsstillestånd, och substansen har lett till många dödsfall de senaste åren. Arkivbild.
Foto: Jeppe Gustafsson/TT
Fentanylet kan påverka andningen och leda till andningsstillestånd, och substansen har lett till många dödsfall de senaste åren. Arkivbild.

Elva unga män hittades livlösa – i sina sängar, på golvet, eller sittande i soffan.

Det de hade gemensamt var att de före dödsfallet tagit en fentanylvariant, paketerad i nässprejsflaska.

Nu börjar rättegången mot den 25-årige säljaren av substansen, som åtalats för dråp.

Hösten 2017 dog flera unga män runt om i landet av substansen cyklopropylfentanyl, en variant av det smärtstillande läkemedlet fentanyl. Spåren ledde till en man i Östergötland, som hade sålt preparaten via nätet.

För snart ett år sedan åtalades han för dråp, då åklagaren hävdar att det var just cyklopropylfentanylet som orsakat männens död, och att säljaren varit likgiltig inför dödsrisken.

Olika doser

Fentanyl är en mycket potent och farlig drog, som i dessa fall hade förpackats i nässprejflaskor. Det innebär att doserna blir olika varje gång man sprejar, och flaskorna männen köpt visade sig innehålla både olika mängder och halter av substansen. Säljaren hade ingen utbildning i kemi och blandade till fentanylet i en förrådslokal.

– Han har också sålt det här utan några instruktioner, varningstexter eller dosanvisningar. Det har varit lätt för folk att få felaktiga doser, vilket ju också visar sig eftersom så många människor har avlidit, har åklagaren Britt-Louise Viklund tidigare sagt till TT.

De unga männen hade alla en historia av drogmissbruk bakom sig och i många fall har de haft psykiska problem. Det är också det försvaret kommer att rikta in sig på – att det inte går att bevisa om överdoseringarna var oavsiktliga eller medvetna, alltså att det kan ha handlat om självmord.

"Kommer frikännas"

Enligt mannens försvarare Martin Persson har 25-åringen inte begått något brott över huvud taget:

– Han har inte orsakat någon persons död, varken direkt eller indirekt, sade Persson under förhandlingens första dag, rapporterar Corren.

Förhandlingen i Linköpings tingsrätt är planerad att avslutas i början av mars.

Tidigare har två män i Stockholm dömts för vållande till annans död efter fentanylförsäljning. En av dem har överklagat till Högsta domstolen, som tar upp målet under våren.

Fakta

Fakta: Fentanyl

Fentanyl är ett starkt smärtstillande medel som används inom vården, men som också tagit steget ut på den illegala marknaden och lett till många dödsfall. Substansen kan påverka andningen och leda till försämrad syresättning och/eller andningsstillestånd.

I Sverige har det de senaste åren dykt upp fentanylanaloger, alltså kemiska varianter av fentanyl. Analogerna tas ofta som nässprej, vilket är förenat med stora risker eftersom fentanyl är extremt potent och svårt att dosera.

Fentanylsubstanser har orsakat ett stort antal allvarliga förgiftningar och tagit många människors liv de senaste åren. Statistik från Rättsmedicinalverket visar att 101 personer avled 2017 efter att ha använt fentanylanaloger. Efter det har antalet dödsfall minskat kraftigt – 2018 dog 11 människor av fentanylanaloger och förra året två.

Den variant 25-åringen sålde klassades i oktober 2017 som hälsofarlig vara och i december 2017 som narkotika.

Källor: Rättsmedicinalverket och Folkhälsomyndigheten

Visa mer...