Färre på flykt – men fler av dem dör

Migration Artikeln publicerades
Räddningspersonal från fartyget Ocean Viking närmar sig en migrantbåt nära Libyens kust i november i år. Bilden är tagen av personal från Läkare utan gränser.
Foto: Hannah Wallace Bowman/MSF/AP/TT
Räddningspersonal från fartyget Ocean Viking närmar sig en migrantbåt nära Libyens kust i november i år. Bilden är tagen av personal från Läkare utan gränser.

Färre människor har omkommit i förtvivlad flykt till andra länder i år, enligt preliminära siffror från Internationella migrationsorganisationen (IOM). Minskningen beror dock inte på att flykten blivit säkrare, utan på att färre migrerat.

Hittills under 2019 räknar IOM till 3 170 sådana dödsfall, mot uppemot 5 000 förra året – en nedgång med 34 procent.

Minskningen är procentuellt ännu kraftigare på den vanligaste rutten, över Medelhavet till EU. Där har 1 246 dödsfall registrerats i år, mot 2 288 under 2018.

– Att färre migranter omkommit på Medelhavet har att göra med att färre försökt fly. Men av dem som försöker är det fler som dör, säger Karin Ekholm, kommunikatör på Läkare utan gränser.

Drygt 105 000 migranter korsade Medelhavet under 2019 enligt IOM:s statistik. Det är det lägsta antalet sedan IOM började föra statistik 2014.

Att flykten över Medelhavet blivit farligare har enligt Karin Ekholm att göra med att det inte finns någon dedikerad sök- och räddningsinsats från EU eller de europeiska kuststaterna. De räddningsinsatser som sker görs av ideella humanitära organisationer.

Stoppar migranter

Ett skäl till att antalet migranter minskat över Medelhavet är att färre tar sig ut ur Libyen.

– EU har sedan flera år tillbaka stöttat den libyska kustbevakningen med att stoppa migranter innan de kommit ut på internationellt vatten, säger Karin Ekholm.

Migranterna som stoppas förs tillbaka till Libyen – ett land i konflikt där striderna intensifierats under slutet av 2019. De flyktingar som återförs till Libyen sätts i förvar där de riskerar tortyr, sexuella övergrepp och tvångsarbete. I år har den libyska kustbevakningen stoppat över 8 000 migranter på Medelhavet.

Stort mörkertal

Mörkertalet över migranter som dör i Libyen säger Ekholm är väldigt stort.

– Människor bara försvinner. Det har vi sett i förvaren där vi arbetar. Helt plötsligt är personer inte längre där och det går inte att ta reda på var de är, säger hon.

En annan av årets stora migrationsrutter går från Afrikas horn till det krigsdrabbade Jemen. Majoriteten kommer från Somalia via Etiopien. IOM bedömer att över 137 000 personer i år kommer att ha migrerat denna rutt, som klassas som en av världens farligaste.

Fakta

Fakta: Antalet migranter som korsat Medelhavet

2019: 105 419

2018: 120 389

2017: 173 779

2016: 363 687

2015: 1 012 910

2014: 314 187

Källa: IOM

Visa mer...

Fakta

Fakta: Antalet migranter som korsat Medelhavet

Antalet migranter och flyktingar som tar sig till Europa över Medelhavet har kraftigt minskat sedan rekordåret 2015. Då kom totalt över en miljon människor både landvägen och till havs – till Italien, Cypern, Malta, Grekland och Spanien.

1 246 människor har bekräftats döda eller saknade på sin väg till Europa under året. Det verkliga antalet misstänks dock vara betydligt högre, eftersom långtifrån alla utresor från Libyen noteras av kustbevakningen, EU-finansierade drönare eller omkringliggande fartyg.

De flesta som reser över Medelhavet kommer från Afghanistan, Syrien och Marocko. Det innefattar dock inte ankomsterna till Spanien, eftersom sådan information ännu inte är tillgänglig för 2019.

Källa: UNHCR och IOM

Visa mer...