Krögare dömd för att ha utnyttjat nyanlända

Arbete Artikeln publicerades
Bild från Polisens förundersökning mot den misstänkte krögaren. Arkivbild.
Foto: Polisen/ Handout /TT
Bild från Polisens förundersökning mot den misstänkte krögaren. Arkivbild.

En krögare i 50-årsåldern har dömts till åtta månaders fängelse för människoexploatering. Han har enligt domen använt slavliknande kontrakt för två nyanlända ungdomar.

Domen är unik. Ingen har tidigare fällts för brottet människoexploatering i Sverige.

Domstolen dömer även krögaren till att betala skadestånd för kränkning och utebliven lön på över 100 000 kronor till det unga paret från Bangladesh.

Enligt tingsfiskalen Rebecca Haenflein, som varit domstolens ordförande i målet, har krögaren utnyttjat det unga parets svåra situation som nyanlända och bostadslösa.

"Målsägandena var nyanlända i Sverige, saknade all kännedom om svenska förhållanden och var utan bostad. De har vidare utsatts för hot av restaurangägaren", skriver hon i en kommentar.

Krögaren nekar till brott. Han har via sin advokat, Karin Carlsson, sagt att det nyanlända unga paret inte arbetat för honom utan bara fått hjälp med bostad.

"Min huvudman kommer att överklaga domen i sin helhet. Han anser att tingsrätten felaktigt dömt honom för brott. Eftersom han anser sig vara oskyldig vill han heller inte betala något skadestånd. Han står fast vid sin version av vad som hänt", skriver Carlsson i ett mejl till TT.

Långa arbetsdagar och hot

Det unga paret – båda i 25-årsåldern – hade nyligen anlänt för att jobba och studera i Sverige när de kom i kontakt med krögaren. Med hot och lögner fick han dem att jobba i nästan två månader på hans konkursmässiga krog. Arbetspassen var långa, ibland 12 timmar per dag, 6–7 dagar per vecka. Ersättningen det unga paret fick har av domstolen beräknats vara värd 19 respektive 28 kronor per timme.

Detta är "uppenbart orimliga villkor", enligt Haenflein.

När det unga paret konfronterade krögaren ska han bland annat ha riktat ett vapen eller en vapenattrapp mot dem och även hotat med misshandel och att han skulle se till att de skickades ut ur landet.

Det unga paret känner sig lättade efter domen enligt deras målsägarbiträde, advokat Johanna Bergman. Hon tycker att domstolens beslut om skadestånd känns rimligt, även om hennes klienter hade yrkat på mer.

– Jag tycker att det hade funnits utrymme för ett längre fängelsestraff. Vi överklagar inte självständigt, men om åklagaren överklagar kommer vi att ansluta oss, säger hon.

Beteendet "väldigt straffvärt"

Åklagaren hade yrkat på ett års fängelse, vilket kan jämföras med de åtta månader som blev det straff domstolen fastställde.

– Så vi överväger om vi kommer att överklaga, säger kammaråklagare Eva Wintzell.

Hon beskriver krögarens beteende som "väldigt straffvärt".

– Det ligger ju i kategorin av brott mot personlig frihet och frid. Det är ju inte bara pengar, utan det finns inslag av hot och påståenden om att de ska bli utskickade från landet.

Både målsägarebiträdet och åklagaren berömmer samtidigt domstolen för att ha producerat en välskriven dom, i det första målet i sitt slag.

– De har inte på något sätt slirat förbi hur de har kommit fram till hur han gjort sig skyldig till människoexploatering. Det är väldigt väl motiverat, säger Johanna Bergman.

Fakta

Fakta: Vad är människoexploatering?

Människoexploatering infördes i brottsbalken sommaren 2018 och kan som mest ge fängelse i fyra år. Brottet har bara prövats i svensk domstol en gång tidigare, som alternativ brottsrubricering till misstänkt människohandel i ett mål i Jönköpings tingsrätt. Det åtalet ogillades tidigare i år.

Brottsrubriken människoexploatering är ett försök av lagstiftaren att komma åt situationer där människor utsätts för tvångsarbete, orimliga arbetsvillkor eller tvingas till tiggeri. Brottet förutsätter även att förövaren har exploaterat offren med hjälp av olaga tvång, vilseledande uppgifter eller utnyttjande av offrets beroendeställning, skyddslöshet eller svåra situation.

Om människoexploateringen kan sägas vara grov – det vill säga om brottet har varit särskilt hänsynslöst, bedrivits i stor omfattning eller medfört stora vinster – kan straffet som mest bli tio års fängelse.

Källor: Justitieutskottet 2017/18:JuU32, riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Visa mer...