Partier kritiska mot volymmål i asylpolitiken

Politik Artikeln publicerades
Asylsökande på Hyllie station i Malmö under flyktingkrisen hösten 2015. Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT
Asylsökande på Hyllie station i Malmö under flyktingkrisen hösten 2015. Arkivbild.

En majoritet av partierna är negativa till ett volymmål för asylpolitiken.

Inför onsdagens möte i migrationskommittén hade sekretariatet tagit fram ett förslag på ett volymmål eller riktmärke för hur många asylinvandrare som Sverige ska ta emot.

En majoritet av partierna är dock negativa.

Rasmus Ling (MP) menar att ett sådant mål skulle fungera som ett tak för hur många som får söka asyl här och därmed bli inhumant.

Socialdemokraterna är också negativa till att sätta upp ett siffersatt mål för asylmottagningen.

– Jag har svårt att se att man kan ha ett specifikt volymmål, säger partiets migrationspolitiske talesperson Rikard Larsson.

"Fel väg"

Centern tycker att det är svårt att värna rätten att få söka asyl med ett volymmål, även om man inte vill stänga dörren helt.

– I grunden tycker vi att ett volymmål är fel väg att gå, säger Jonny Cato (C).

Liberalerna understryker att det är viktigt att "söktrycket" från asylsökande är på en nivå som Sverige kan hantera.

– Men samtidigt är vi skeptiska till att vi ska siffersätta hur många som kan komma till Sverige, migrationen fungerar inte riktigt på det viset, säger Fredrik Malm (L).

Vänsterpartiet är också kritiskt mot ett volymmål.

Aktivera åtgärder

Enligt förslaget som partierna ska överväga så ska det bestämmas ett volymmål eller riktmärke för hur stort asylmottagandet maximalt ska vara.

Riktmärket eller målet ska siffersättas varje år. Någon siffra nämns inte i förslaget.

Tanken är att volymmålet ska vara ett styrmedel för asylpolitiken, så att asylinvandringen ligger i linje med jämförbara länder i EU. Om målet överskrids ska åtgärder övervägas. Att ändra i asyllagstiftning anses dock inte vara lämpligt. Däremot föreslås att antalet kvotflyktingar skulle kunna minskas eller att gränskontroller skärps.

M gläds

Moderaterna vill se ett volymmål och är glada att frågan nu diskuteras i kommittén.

– Men jag noterar att det finns en viss skepsis och att det finns partier som fortfarande inte förstått att det inte kommer att strida mot asylrätten, säger Maria Malmer Stenergard (M).

Hon är dock kritisk till att Migrationsverket föreslås siffersätta volymmålet.

– Det bör politiken göra, så att vi också kan ta ansvar för att målet nås, säger Malmer Stenergard.

Sverigedemokraterna anser att ett volymmål är viktigt för att politikerna ska agera i tid om en ny flyktingkris, likt 2015, är på gång.

Paula Bieler (SD) utesluter inte att det går att få stöd för ett mål.

– Diskussionen är i allra högsta grad levande, säger hon.

Få länder

Kristdemokraterna vill få ned antalet asylsökande till samma nivå som Sveriges nordiska grannländer. För partiet är det dock viktigt att målet inte blir ett tak som inskränker rätten att söka asyl när taket nåtts.

– Kan man kombinera asylrätten med någon form av volymmål så är vi villiga att titta på det. Absolut, säger Hans Eklind (KD).

Bara ett fåtal länder har i dag liknande mål. I Österrike har man ett riktmärke för antalet asylsökande under en fyraårsperiod, som motsvarar max 1,5 procent av befolkningen. För 2019 var riktmärket 25 000.

Tyskland har ett riktmärke i form av ett spann på mellan 180 000 och 220 000 personer per år. Där ingår inte bara asylsökande utan även kvotflyktingar och anhöriginvandrare med anknytning till personer från vissa länder som fått skydd i Tyskland.

Fakta

Fakta: Migrationskommittén

Partierna får komma med egna inspel till kommittén.

Volymmål är ett sådant exempel

Men enligt regeringens direktiv måste kommittén utreda:

• Om asylsökande som beviljas skydd ska få tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd

• Hur långa tidsbegränsade uppehållstillstånden ska vara.

• Vad som ska krävas för att senare få ett permanent uppehållstillstånd.

• Om en ny humanitär skyddsgrund ska införas för de utan asylskäl.

• Vilka regler som ska gälla för att ha rätt till familjeåterförening

• Om, när och hur det ska ställas krav på att kunna försörja anhöriga som får komma till Sverige.

• Regler som föreslås ska inte väsentligen avvika från andra EU-länders.

• Kommittén ska räkna på vad förslag som läggs kostar.

Kommittén ska lämna sina förslag senast den 15 augusti nästa år.

Källa: Regeringskansliet

Visa mer...