Artiklar om förlossningsvård

Endometrios är en kvinnlig folksjukdom som innebär att livmoderslemhinnan växer utanför livmodern, oftast i äggledare eller bukvägg. Trots att tio procent av alla kvinnor i fertil ålder tros vara drabbade är kännedomen om sjukdomen ofta dålig, även inom sjukvården. I storsatsningen på att göra hälso- och sjukvården mer jämställd ingår att genom nationella riktlinjer sätta normer för hur vården ska bedrivas, och kunskap om sjukdomen sprids i vården.
Foto:
Debatt ON 6 september

Miljardsatsning på mer jämställd vård

Vården är på flera områden inte jämställd. Vård som riktar sig till kvinnor har allt för ofta varit lägre...

Aina Erikson hade med sig en tung lustgastub på sina hemförlossningar på 1950-talet. Lustgas har använts som smärtlindring sen 1800-talets slut, i Sverige sedan 1940-talet. Hon berättar att de som var inlagda privat kunde få kloroformsrus, så kallad slutnarkos, av läkaren de sista krystvärkarna. Det kostade 25 kronor.
Foto:
Nybro 9 februari

Babyboom på Nybros BB under kriget

1955 stängdes BB i Kalmar i tre veckor på grund av att en infektionssjukdom härjade bland intagna och personal. Det...