Artiklar om matilda wärenfalk

Barn, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) manas i skarpa ordalag att ta itu med de orimliga konsekvenser den nya tolkningen av assistansreglerna fåt för många människor. Socialdemokratiska toppolitiker från samtliga kommuner i Kalmar län kräver att den som är i behov av hjälp ska få det.
Foto:
Debatt ON 27 oktober

Den som behöver hjälp måste få hjälp

Vi har under den senaste tiden kunnat ta del av debatten kring personlig assistans. Även i vårt län finns flera...