Artiklar om sd

Byteatern ska inte få några hyresanslag från Kalmar kommun, tycker SD. Partiets kommunala budgetförslag skulle få mycket vidare konsekvenser än så, bland annat skulle regionen gå miste om statliga medel till bland annat Kalmar läns museum och den regionala biblioteksverksamheten, påpekar Ulf Bexell (S).
Foto:
Debatt 7 november

Grundläggande fakta om SD och kulturen

SD:s inställning är att anslagen till vuxenkulturen skall tas bort helt och hållet eller i vart fall sänkas...