Artiklar om värdlandsavtalet

Dagbrottet i Jänschwalde i Tyskland. Här och i Cottbus-Nord bryter Vattenfall dagligen 60 000 ton brunkol som används i kraftvärmeverket i Jänschwalde, byggt 1976–88 under DDR-tiden. 38 miljöorganisationer kommer de närmaste dagarna handgripligen försöka stoppa brytningen. Men inga svenska miljöorganisationer kommer att delta och svenska media kommer förmodligen att ha fullt upp med intrigerna vid Miljöpartiets kongress som pågår samtidigt.
Foto:
Debatt ON 11 maj

Bröd och skådespel hållbar taktik än i dag

Granskningen behövs. Den regering som inte granskas riskerar att oppositionen övertar det massmediala utrymmet. Det...