100 sälar till får skjutas i Kalmar län

Kalmar län Artikeln publicerades
Naturvårdsverket har beslutat att ytterligare 100 sälar får skjutas genom skyddsjakt i Kalmar län fram till sista januari 2020.
Foto: Moa Dahlin
Naturvårdsverket har beslutat att ytterligare 100 sälar får skjutas genom skyddsjakt i Kalmar län fram till sista januari 2020.

Jägare i Kalmar län behövde inte så lång tid på sig att fälla de 80 sälar de fått tillstånd att skjuta. Nu har Naturvårdsverket tagit ett skyddsjaktsbeslut om att ytterligare 100 sälar får fällas i länet fram till januari 2020.

I april i år tog Naturvårdsverket på eget initiativ beslut om att tillåta skyddsjakt på totalt 1 100 gråsälar i hela landet.

I slutet av augusti kom beslutet om en utökad skyddsjakt på gråsäl i tre län, i Uppsala, Stockholm och Kalmar län. Sammanlagt handlar det om 400 sälar till.

– Vi tog ett tilläggsbeslut om att ytterligare 100 sälar i Kalmar län, säger Nils Mårtensson, handläggare på Naturvårdsverket.

Det beror inte på att skadorna är mer omfattande i Kalmar län eller på att gråsälarna har blivit fler. Snarare på att antalet jägare som utför säljakt i länet har blivit fler.

– Den ursprungliga tilldelningen till Kalmar län med 80 sälar blev fylld snabbt och eftersom behovet fortfarande kvarstod tog vi ett tilläggsbeslut.

Det fanns fortfarande ett stort utrymme för mer jakt utan att det hotar gråsälens bevarandestatus.

Skyddsjakten får pågå fram till sista januari nästa år eller tills att alla djuren är fällda.

Skyddsjakt utförs i områden där säl förstör fiskeredskap eller fisken som fångats i dem. Det är bara sälar som befinner sig högst 200 meter från en plats där skador skett som får fällas.

– Skadorna är allvarliga och omfattande längs hela kusten, från Skåne till Norrbotten. Det är framför allt det småskaliga kustnära fisket som drabbas, säger Nils Mårtensson.

Även fritidsfiskare och husbehovsfiskare drabbas.

Naturvårdsverket får besluta om skyddsjakt för att förhindra allvarlig skada på fiske om det inte finns någon annan lämplig lösning. Men en skyddsjakt får inte försvåra för att en art ska kunna leva kvar under lång tid i sin naturliga miljö.

Det finns ingen skyddsjakt på knubbsäl i Kalmarsund. Här finns en population av knubbsäl men den är inte så stor och den räknas som sårbar. De skiljer sig genetiskt från knubbsälarna på västkusten.

Svenska jägareförbundet välkomnar beslutet och skriver på sin hemsida att det är ett gott tecken att man börjar se hur stora stammar av säl vi egentligen har och att man börjar göra något åt det från Naturvårdsverkets sida.