Äldre på Solbacka får vänta ett år på ersättning för bullerstörningar

Oskarshamn Artikeln publicerades

Ett stort antal boende på Solbacka har krävt hyressänkning eftersom de störs av allt byggbuller. Nu har de fått ett svar.

De boende skrev till socialnämnden som i sin tur puttade frågan vidare till fastighetsägaren Tekniska kontoret. Där har man nu tittat på frågan och kommit fram till följande:

”Då det är och kommer att pågå ombyggnation och underhållsarbeten ytterligare några månader vid Solbacka kommer vi inte att betala ersättning till Er som har skickat skrivelse innan hela projektet är färdigt”

Solbacka ska enligt plan vara färdigt om ett år, hösten 2020. Då kommer de som klagat att ersättas med ”ett belopp i form av nedsatt hyra”

Flera som bor i fastigheten vill också få tillgång till fler tv-kanaler. Nu har de basutbudet med 1, 2, 4, 6, 24 och kunskapskanalen. De menar att äldre på andra boenden som till exempel Safiren har tillgång till fler kanaler.

Här får de svaret att hyresgästen kan beställa och välja till kanaler i sitt teveutbud. Men det är något som hyresgästen själv får ordna. Som exempel sägs att om man har en digitalteve kan flertalet leverantörer över internet erbjuda Play TV med förslagsvis kanal 10.