Äldreboenden i Misterhult blir het fråga på allmänhetens frågestund

Misterhult Artikeln publicerades
Hultgården med boendet Ängsbacken i Misterhult är nära en nedläggning.
Hultgården med boendet Ängsbacken i Misterhult är nära en nedläggning.

Tre skrivelser om samma ämne. Allmänhetens frågestund på måndag kommer handla om nedläggning av äldreboende.

På måndag är det kommunfullmäktige i Oskarshamn. Numera måste frågorna aviseras i förväg och därför har tre medborgare skrivit in till kommunen. Det är Eva Holm, Emma Dahlberg och Bo Malm.

Eva Holm vill ha svar på vilka stödåtgärder som getts personalen under de 10-12 år som de arbetat under ett nedläggningshot.

Emma Dahlberg vill ha svar på varför MIsterhultsborna ska fortsätta vara en del av Oskarshamns kommun? Hon motiverar frågan med att konstatera att många vid sammanslagningen 1967 hade gått ifrån hus och gårdar för att göra det möjligt att bygga ett kärnkraftverk i området, som skapade tusentals arbetstillfällen. Sedan har de tackats genom att Oskarshamns kommun lagt ned skola, förskola och nu planerar att lägga ned äldreboenden. Sedan lägger hon till en fråga direkt riktad till Andreas Erlandsson (S) där hon vill ha svar på hur det påverkar väljarförtroendet att löftet om en satsning på Charlottagården bryts.

Bo Malm i sin tur vill ha svar på tre frågor. För det första varför inte Pilen läggs ned istället för Charlottagården och Ängsbacken då arbetsmiljön är så mycket sämre på Pilen. Andra frågan gäller varför Rolf Lindström (M) lyfter fram att det inte tar mer än 22 minuter att resa från Misterhult till Oskarshamn samtidigt som det är svårt att få personal och boende till Misterhult. Malm vill veta syftet med att lyfta fram tiden det tar för Misterhultsborna att resa in till Oskarshamn. Gäller inte det omvända? Och för det tredje vill Bo Malm veta varför det inte talades om denna nedläggning i valrörelsen 2018. Frågan är om förslaget ska omprövas nu eller om partierna tänker återkomma 2022 och öppet och ärligt kommer att berätta vad som ska åstadkommas i kommande mandatperiod.

Några punkter efter allmänhetens frågestund på måndagens kommunfullmäktige finns ett beslutsärende angående nedläggning av äldreboenden.