Alla gymnasieprogram får vara kvar nästa läsår

Oskarshamn Artikeln publicerades
Julia Wetterholm tog studenten från restaurang och livsmedelsprogrammet i våras. Förra hösten började inga nya elever på programmet, antalet sökande var för få.
Foto: Mohammad Abdulrahim
Julia Wetterholm tog studenten från restaurang och livsmedelsprogrammet i våras. Förra hösten började inga nya elever på programmet, antalet sökande var för få.

Den här hösten började inga nya elever på Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Oscarsgymnasiet. Men om tillräckligt många söker startar en ny klass igen nästa höst.

En gång om året tar bildningsnämnden beslut om hur programstrukturen ska se ut för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux och lärvux det kommande läsåret. I den framgår vilka program och inriktningar som kommer att finnas och hur många platser som kommer erbjudas på Oscarsgymnasiet.

Nu har förslaget för läsåret 2020/2021 godkänts. Alla program kommer att vara kvar. En förändring är att det bara kommer att vara möjligt att välja idrottsprofil på två nationella program. Det handlar om samhällsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. Under läsåret som pågår just nu går det att läsa idrottsprofil på fler program.

Efter sommarlovet var det inga elever som började första terminen på restaurang- och livsmedelsprogrammet eftersom det var för få sökande. Men programmet finns kvar och om intresset är större inför nästa läsår kommer en nytt gäng med elever kunna läsa det då.