Återvinningsstationer hotas av nedläggning på åtta orter

Oskarshamn Artikeln publicerades
Återvinningsstationen i Björnhult.
Foto: Peter Rosén
Återvinningsstationen i Björnhult.

Björnhult, Bråbo, Krokshult och andra mindre orter i Oskarshamns kommun kan förlora sina återvinningsstationer.

I dagsläget finns åtta återvinningsstationer som kommunen ansvarar för.

– Vi är den enda kommunen i Sverige som tar av kommunala medel för att betala återvinningsstationer, säger Yvonne Bergvall (S), ordförande i tekniska nämnden.

Fyra av återvinningsstationerna står uppställda året runt i Björnhult, Bråbo, Krokshult och Klintemåla. Därutöver finns en mobil station som flyttas runt mellan Emsfors, Mörtfors, Kanalen och Ishult enligt ett rullande schema.

Samtliga kommunala återvinningsstationer hotas nu av nedläggning. Tekniska nämndens arbetsutskott har föreslagit att gatuavdelningen ska få i uppdrag att ta fram en avvecklingsplan för hur stationerna ska avvecklas före årsskiftet.

Enligt Yvonne Bergvall behöver tekniska nämnden spara pengar i nästa års budget. Men än så länge handlar det bara om ett förslag.

Hur mycket pengar skulle ni spara på att lägga ner återvinningsstationerna?

– Närmare en halv miljon, säger Yvonne Bergvall.

Räknar du med att det blir reaktioner ute i byarna?

– Ja, det blir det säkert. Det är klart att man kommer att uppleva det som en försämring. Men i gengäld är det inte motiverbart att vi tar skattepengar till något som förpackningsindustrin får betalt för.

Övriga återvinningsstationer i kommunen ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, för. Att kommunen ansvarar för stationerna på de mindre orterna beror på att FTI anser att orterna är för små för sådana anläggningar.

Om nedläggningen av de kommunala återvinningsstationerna genomförs får invånarna i Ishult, Björnhult och Klintemåla drygt en mil till närmaste återvinningsstation.

Samtidigt pågår en utredning om fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar, men det kommer troligen att dröja några år innan ett sådant system införs.

Enligt Yvonne Bergvall ska kommunen titta på flera olika aspekter innan ett beslut tas om återvinningsstationernas framtid. Arbetsutskottets förslag om att ta fram en avvecklingsplan tas upp till beslut i tekniska nämnden på fredag.