Erlandsson (S) om nedläggning: "Ett av de svåraste besluten"

Oskarshamn Artikeln publicerades
Foto: Mohammad Abdulrahim
"Helt klart är det ett svårt beslut att gå in i människors vardag och tvinga dem att flytta", säger Andreas Erlandsson (S).

Ett av de svåraste besluten man kan ta som beslutsfattare i en kommun. Så beskriver kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) beslutet att lägga ner flera äldreboenden.

Trots högljudda protester från Misterhultsbor, personal, boende, samtliga pensionärsorganisationer, Hela Sverige Oskarshamn och den samlade oppositionen röstades nedläggningen av Ängsbacken och Charlottagården i Misterhult igenom i kommunstyrelsen på onsdagen.

Därmed återstår bara ett beslut i kommunfullmäktige den 11 november innan det är slutgiltigt klart att de två äldreboendena i Misterhult samt Zafiren med Kristallen i Kristineberg läggs ner nästa höst.

Är det ett svårt beslut att lägga ner de här tre äldreboendena?

– Det här är nog ett av de svåraste besluten man kan ta som beslutsfattare i en kommun, att lägga ner boenden och tvinga människor att flytta till ett annat boende, säger Andreas Erlandsson och fortsätter:

– Jag är glad att vi kan erbjuda nya och moderna boenden nästa höst. Men helt klart är det ett svårt beslut att gå in i människors vardag och tvinga dem att flytta.

Beslutet bygger på den utredning om de mindre äldreboendena som gjorts av socialförvaltningen.

– Det är väldigt lätt att det blir känslostyrt. Vi måste titta på den fakta som presenterats för oss och den visar att de flesta väljer andra ställen att bo på än Misterhult.

Hur ser du på att många är kritiska till nedläggningen av Ängsbacken och Charlottagården?

– Jag kan någonstans förstå att man är det. Samtidigt måste vi titta på hur de som är i behov av tjänsten väljer att bo. En väldigt liten grad av människor väljer att bo i Misterhult. Sedan förstår jag att det vållar känslor, det har jag full respekt för, men som beslutsfattare måste vi gå på fakta och det tycker jag att vi har gjort.

När Nyheterna besökte äldreboendena i Misterhult kände personalen på Ängsbacken och Charlottagården inte igen sig i kommunens beskrivning av boendena. Bland annat ifrågasatte de uppgiften att det skulle vara svårt att rekrytera personal till Misterhult.

– Det ser man inte ute på enskilda enheter. Jag har lång erfarenhet av socialförvaltningen och det har varit bekymmersamt i flera omgångar. Vi har satt in pooltjänster från Oskarshamn där uppe. Den här sommaren lyckades vi bemanna bra, men förra sommaren var det väldigt kritiskt, säger Andreas Erlandsson.

Ett argument som har förts fram i nedläggningsdebatten är att Misterhult förlorar sin sista kommunala verksamhet eller service om äldreboendena försvinner.

– Jag vänder mig emot att den sista servicen försvinner. Vi har hemtjänstinsatser och träffpunkt i Misterhult. Att vi har äldreboende på orten bidrar inte till ökad service till allmänheten. Det är ingen öppen verksamhet, den är helt sluten till de som bor i husen, säger Andreas Erlandsson.

– Det vi ska slå vakt om är att vi har en jättebra hemtjänst och träffpunkt även i Misterhult.

I debatten har det även hävdats att Andreas Erlandsson i samband med nedläggningen av Lillängen i Fårbo 2012 lovade att det inte skulle bli några fler nedläggningar av boenden på landsbygden.

– Vi tog i hand med Andreas Erlandsson om en satsning på landsbygdens övriga boenden, sa Emma Dahlberg (M) nyligen i en intervju i Nyheterna.

Ett löfte som Andreas Erlandsson inte vill kännas vid.

– Jag har inget minne av att jag gett ett löfte, säger Andreas Erlandsson som menar att det inte heller är möjligt att lova någonting som gäller längre än en mandatperiod.

– Vi kan inte lova något för tid och evighet, samhället förändras ständigt. Vi har inte lovat att vi ska bevara alla boenden.

Han påpekar att det dock har gjorts en satsning i Misterhult.

– Vi har gjort i ordning Ängsbacken i Misterhult så att boendet håller samma standard som övriga gruppboenden.