Färre får tidigare pension när kommun ska spara

Oskarshamn Artikeln publicerades
Snabbare besparingskrav gör att ett antal kommunanställda får jobba kvar längre istället för att få pension i förtid.
Foto: Hasse Holmberg
Snabbare besparingskrav gör att ett antal kommunanställda får jobba kvar längre istället för att få pension i förtid.

Det var tänkt att ett tiotal kommunanställda skulle erbjudas särskild avtalspension, men nu måste personalkostnaderna minskas på annat sätt.

Det är kommunstyrelsens förvaltning där bland annat räddningstjänsten ingår, som måste spara. Förvaltningen hade föreslagit att få göra neddragningen under 6 år, men politikerna vill att det ska gå dubbelt så fort.

– Mycket byggde på att vi skulle minska antalet anställda genom särskild avtalspension men det här beslutet innebär att vi får ändra vår strategi till viss del, säger kommundirektören Rolf Persson.

Tanken var att närmare tio personer i kommunstyrelsens förvaltning och på tillväxt- och näringslivskontoret skulle få ersättning för att gå i pension tidigare.

– Det instrumentet kan vi inte använda i samma omfattning.

Det blir ändå en personalminskning.

– Ja det är ofrånkomligt.

Enligt beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott ska förvaltningen minska sina kostnader med 6 miljoner kronor under tre år, med start 2019.

– Vi kommer att titta över alla verksamheter och föra en dialog med de fackliga organisationerna om hur vi ska hantera det här.

Kommunstyrelsen har en budget på 95,6 miljoner kronor för nästa år. Den största posten är räddningstjänsten, därefter kommer personalavdelningen följt av tillväxt- och näringslivskontoret.

Särskild avtalspension innebär att arbetsgivare och fack kommer överens om förtidspension med individuella villkor. Vision och Kommunal anser att nivån inte bör vara lägre än 73,5 procent.

En anställd inom räddningstjänsten med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka har rätt till särskild avtalspension från 58 års ålder om personen tillhört räddningstjänsten i minst 30 år varav 25 i utryckningsstyrka.

Fakta

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelseförvaltningen om­fattar räddningstjänst, personalavdelning, ekonomiavdelning, säkerhetsavdelning, Servicecenter och IT-avdelning.

Här finns också ett antal specialisttjänster som säkerhetschef, säkerhetssamordnare, utvecklingsledare och dataskyddsombud.

Kommunstyrelseförvaltningen är en tjänstemannaförvaltning och lyder direkt under kommunstyrelsen.

Visa mer...