Flera läkare har sagt upp sig från Oskarshamns sjukhus

Oskarshamn Artikeln publicerades
Totalt har åtta läkare sagt upp sig från Oskarshamns sjukhus.
Foto: Jimmy Larsson
Totalt har åtta läkare sagt upp sig från Oskarshamns sjukhus.

På Oskarshamns sjukhus har sju överläkare och en ST-läkare sagt upp sig från Medicinkliniken. Birgitta Hjalmarsson som är sjukhuschef berättar att det är flera olika anledningar till att läkarna har slutat.

På medicinkliniken i Oskarshamn har totalt nio vårdplatser dragits in under året. På samma avdelning har totalt sju överläkare och en ST-läkare sagt upp sig. Birgitta Hjalmarsson som är sjukhuschef berättar att det är flera olika anledningar till att läkarna har sagt upp sig.

– Det är på medicinkliniken som det här har varit och vi vet att det är flera som har av olika anledningar valt att sluta där och vi håller på med att försöka rekrytera nya, säger Birgitta Hjalmarsson.

Att det skulle finnas ett samband mellan att läkare har slutat på grund av minskningar av vårdplatser tror inte Birgitta Hjalmarsson.

– Av den anledningen tror jag inte att det finns någon av läkarna som har sagt upp sig utan det är väldigt många olika skäl. Sen är det tråkigt att det är rätt många samtidigt men en viss omsättning har man ju alltid, säger Birgitta Hjalmarsson.

Enligt en överläkare till OT beror en oro inför framtiden på att läkare har sagt upp sig. Men enligt Birgitta Hjalmarsson finns den oron på alla sjukhus och det ska inte vara en anledning till att dessa läkare sagt upp sig.

– Det är klart att de är lite oroliga så är det ju. Men det finns ju inget specifikt det är alltid så på alla sjukhus. Det gör ju vi hos oss också och vi har valt att förlänga stängning på en vårdavdelning och det beror ju inte på läkardelen utan det beror ju på att vi inte har tillräckligt med många sjuksköterskor. Det är ju så i hela Sverige att små sjukhus har svårare när det gäller att rekrytera personal än vad det gäller de stora sjukhusen.

Birgitta Hjalmarsson berättar att sjukhuset arbetar med att göra så att alla anställda känner sig delaktiga och kan påverka sin arbetsmiljö.

– Vi jobbar med och jag vet att ledningen på kliniken jobbar med att se till att alla är involverade och att alla får information och att alla är delaktiga och kan vara med och påverka sin arbetsmiljö framöver. Samtidigt så samverkar vi väldigt mycket med sjukhusen i Kalmar och i Västervik för att se till att våra patienter får samma möjligheter som man får i norr och i söder.

Det finns just nu fem fastanställda överläkare kvar på medicinkliniken. I nuläget är det endast en ny läkare som har rekryterats till medicinkliniken och arbetet med att hitta fler pågår för fullt.

– Medicinkliniken har anställt en ny läkare som kommer nu i september och jag vet att de är ute och söker fler. Hur det har gått kan jag inte svara på men de jobbar för fullt med att få in nya läkare.