Folk i förening

Kristdala Artikeln publicerades

Kristdala PRO har haft månadsmöte i Församlingshemmet med ett 70-tal deltagare.

Mötet inleddes med att sånggruppen sjöng några sånger. Madeleine Åberg från Juristbyrån informerade bland annat om arv, testamente och bouppteckningar. Därefter spelade Bo Bergman skivor vilket blev en riktig nostalgitripp. Reseledaren informerade om kommande resa till Huseby varefter mötet avslutades med kaffe och lotteridragning.