Folk i förening

Kristdala Artikeln publicerades

Hembygdsföreningen har visat film i Bråbogården.

Ordförande för Bråbygdens intresseförening Jimmy Svensson hälsade ett 60-tal personer välkomna till den filmvisning som arrangerades tillsammans med Kristdala Hembygdsförening. Filmerna som presenterades av Birger Bring visade byggnationen av skolan i Bråbo 1954-55 samt en skolresa från Bråboskolan till Köpenhamn på 1950-talet. Filmerna fick mycket kommentarer och en hel del av medverkande personer i filmerna igenkändes vilket kommer att användas vid en kommande redigering. Hembygdsföreningens ordförande Sven-Åke Johansson avrundade och tackade åhörarna samt presenterade föreningens kommande aktiviteter.