Folk i förening

Oskarshamn Artikeln publicerades

PRO Oskarshamn.

Vid trivselträffen i Åsa-huset deltog 50 medlemmar, som hälsades välkomna av Weinar Gunnarsson. Majvor och Börje Lovén stod för den mycket uppskattade underhållningen. Ordföranden AnnLis Hellsten informerade om kommande kursverksamhet m m. Hon propagerade också för att man även som pensionär måste röra på sig och visade några exempel på hur man kan gå till väga.