Folk i förening

Oskarshamn Artikeln publicerades
Oscarshamns trädgårdsförenings ordförande Dieter Schmatz tillsammans med föreläsaren Ninni Edheimer.
Oscarshamns trädgårdsförenings ordförande Dieter Schmatz tillsammans med föreläsaren Ninni Edheimer.

Lördagen 5 oktober besöktes Oscarshamns trädgårdsförening av Ninni Edheimer som i Kikebokyrkan föreläste om hur hon och hennes man byggt upp och tagit om hand deras trädgård Kullen i Tävelsås utanför Växjö.

Hon beskrev hur ett bortglömt stycke land fått nytt liv. Ninni är hängiven trädgårdsentusiast som på ett inspirerande och positivt sätt berätta om arbetet, problem och lösningar. I sin berättelse väver hon in fakta och tips på ett sätt som väcker lust och motivation. Det framgår tydligt att ingenting blir till av sig självt utan att det krävs arbete och uthållighet. Hon illustrerade sitt föredrag med många bilder som belyste deras arbete och mål med trädgården. I sina tankar för trädgården fanns också ett barnperspektiv, att inte minst barnen på besök ska få sin upptäckarglädje och nyfikenhet tillfredsställd.