Glesbygdsbor känner sig svikna av fiberbolaget

Kristdala Artikeln publicerades
Nedläggning av fiber i Kristdalabygden är inte längre för alla som anmält sitt intresse.
Foto: Gunnel Persson
Nedläggning av fiber i Kristdalabygden är inte längre för alla som anmält sitt intresse.

Fiberleverantören IP Only nonchalerar ingånget avtal menar Kristdala Fiber ekonomiska förening. Nu vänder föreningen sig till kommunfullmäktige för svar och en förhoppning om uppbackning.

I mer än åtta års tid har föreningen arbetat för att få fiber till Kristdalabygden. Sedan fyra år tillbaka har centralorten Kristdala fiber i IP Onlys regi medan landsbygden väntar och väntar.

Den 20 mars 2017 ingick föreningen och bolaget ett avtal som sade att hela projektet skulle vara slutfört 2018. I juni 2019 fick samtliga intressenter av fiber i området mejl om att projektet delats upp i två delar varav ett förhoppningsvis påbörjas under 2019.

Vad som ska hända med område två framgår inte. Det är också den mer glest bebyggda och för fiberutbyggnad mer svårtillgängliga området.

Fiberföreningen gläds åt att utbyggnaden äntligen verkar vara på gång men bedrövade över att den andra delen inte finns med i planeringen.

Fiberföreningen menar att ingångna avtal mellan IP Only och dem har nonchalerats och fiberföreningen inte haft möjlighet att påverka de förändringar som de nu meddelats via mejl.

Nu ställer fiberföreningen följande frågor till kommunen:

– Har Oskarshamns Kommun i överläggningar med IP Only försökt påverka förändringen?

– På vilket sätt kommer Oskarshamns kommun i förhållande till ”Lokal utvecklingsplan Kristdala” och det av fullmäktige beslutade dokumentet ”Bredbandsstrategi med bilaga Riktlinjer för bredband” att verka för genomförande av område två?