”Grovt oskicklig” tandläkare kan förlora legitimationen

Oskarshamn Artikeln publicerades

Tandläkaren drog ut 51 tänder på tio patienter. 30 av tänderna har dragits ut med felaktig diagnos eller efter bristfällig undersökning.

Oskarshamn

Inspektionen för vård och omsorg har undersökt journalerna till tio av tandläkarens patienter. Bristerna är så omfattande att rekommendationen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är att dra in tandläkarens legitimation. I andra hand sätta tandläkaren under en treårig prövotid.

Tandläkaren var verksam på en tandläkarmottagning i Emmaboda som tvingades slå igen under uppseendeväckande former då andra verksamma tandläkare där klandrades av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Efter det sökte sig tandläkaren till en klinik i Oskarshamn.

Där har tandläkaren fortsatt sitt yrkesutövande men inspektionen för vård och omsorg har haft tandläkaren under lupp sedan 2016 under den verksamma tiden i Emmaboda,

Tandläkaren har feldiagnosticerat och dragit ut ett flertal tänder som skulle ha klarat sig med lagningar. Tänder har dragits ut utan att tandläkaren har tagit röntgenplåtar för att se hur rötterna ser ut och då finns risk att nerver skadas när tanden dras ut. Implantat har satts in utan att prövas ut och fästs i tänder som inte var friska. Antibiotika har skrivits ut utan att utreda orsaken till infektionerna. Kraftiga kariesangrepp har lämnats obehandlade. Journalföringen för de tio patienterna visar på stora brister.

När Inspektionen för vård och omsorg summerar sin utredning konstateras det att tandläkaren ”uppvisar stora odontologiska kompetensbrister”. Vidare skrivs det att bristerna och försummelserna, ur ett patientsäkerhetsperspektiv, är så allvarliga att tandläkaren bedöms ha varit grovt oskicklig i sitt yrke.

Rekommendationen är att tandläkaren inte får utöva yrket mer.