Hård debatt om äldreboenden: ”Ett övergrepp på landsbygden”

Oskarshamn Artikeln publicerades
Socialnämnden höll ett extra sammanträde på onsdagen kring omställningen i äldreomsorgen.
Foto: Jimmy Larsson
Socialnämnden höll ett extra sammanträde på onsdagen kring omställningen i äldreomsorgen.

Under onsdagens debatt i socialnämnden beskrevs nedläggningen av äldreboendena i Misterhult som ett övergrepp på landsbygden.

Leif Axelsson (SD) stod först på talarlistan.

– Ledamöter, jag vill vädja till er inför det här beslutet. Innan vi låter klubban gå i bordet tycker jag att ni ska fundera på: Vad skulle du tycka om någon kom hem till dig och sa att nu ska du flytta? sa Leif Axelsson som beskrev förslaget om att lägga ner Ängsbacken och Charlottagården i Misterhult som ”ett övergrepp på landsbygden”.

Han pekade på att förslaget har mötts av ett stort motstånd.

– Vi har anhöriga, boende, pensionärsorganisationer och alla namnunderskrifter. Betyder inte det här någonting för er ledamöter så blir jag väldigt skrämd.

Leif Axelsson (SD).
Leif Axelsson (SD).

Samtliga oppositionspartier i nämnden – SD, KD, L och V – yrkade på att kommunen i stället ska lägga ner Pildalen och Pilgränd i centrala Oskarshamn.

– För oss kristdemokrater är det ett självklart beslut att neddragningar ska ske i centrala Oskarshamn och att inga neddragningar ska ske i ytterområdena, sa Ingemar Lennartsson (KD).

Han konstaterade att oppositionen och majoriteten är överens om att Zafiren i Kristineberg ska läggas ner.

– Zafiren är ett väldigt dåligt boende.

Däremot råder det delade meningar om Pildalen och Pilgränd, som majoriteten (S och M) vill behålla.

– Där är det också dåliga lokaler, sa Ingemar Lennartsson som såg fördelar med en flytt till det nya boendet på Hantverksgatan.

Stellan Lindeberg (S) menade att det blir en omställning även för de äldre som ska flytta mellan två boenden i centralorten.

– Jag vill påstå att det är besvärligt för alla människor att flytta initialt, men det hoppas jag att vi kommer att lösa på ett bra sätt tillsammans med förvaltningen.

”Från Misterhult in till Oskarshamn är det 22 minuter – jag har testkört”, sa nämndens ordförande Rolf Lindström (M).
”Från Misterhult in till Oskarshamn är det 22 minuter – jag har testkört”, sa nämndens ordförande Rolf Lindström (M).

Nämndens ordförande Rolf Lindström (M) påpekade att Oskarshamns kommun har en struktur med många små äldreboenden, vilket är kostsamt för kommunen.

– Vi har en förhållandevis dyr äldreomsorg.

Vidare menade Rolf Lindström att det kommer att finnas väldigt många boenden i ytterområdena även om boendena i Misterhult försvinner.

– Vi kommer att ha Bockara, Kristdala, Figeholm och Påskallavik. En i väster, en i nordväst, en i norr och en i söder, sa Rolf Lindström och fortsatte:

– Vi är en liten kommun ytmässigt, så vi har relativt korta avstånd. Från Misterhult in till Oskarshamn är det 22 minuter – jag har testkört.

Vänsterpartiet bestämde sig för tre veckor sedan att förorda en avveckling av Zafiren samt Pildalen och Pilgränd i stället för att lägga ner boenden på landsbygden.

– Vi värnar om en levande landsbygd där människor kan bo kvar även på ålderns höst, sa Fredrik Jonasson (V).

När socialnämnden gick till beslut ställdes majoritetens förslag mot oppositionens förslag. Frågan gick till votering, där majoritetens förslag vann med sex röster mot fem.

Det innebär att socialnämnden förordar en nedläggning av Ängsbacken, Charlottagården och Zafiren med Kristallen. Ärendet skickas nu vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Efter mötet meddelade SD att partiet kommer att kräva återremiss när ärendet tas upp i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

– I beslutsunderlaget har det framkommit en hel del faktafel som gör oss oroade, säger Leif Axelsson (SD) som menar att uppgifterna om rekryteringssvårigheter samt antalet Misterhultsbor på Charlottagården/Ängsbacken inte stämmer.

– Vi vill med vårt förslag om återremiss bjuda in övriga partier till ett gemensamt agerande där vi över partigränserna verkar för våra äldres bästa. Majoritetens förslag är alltför skadligt för att vi ska kunna acceptera det, säger Michael Erlandsson (SD).

Socialnämnden beslutade även att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda en utbyggnad av de särskilda boendena i Påskallavik, Bockara och Figeholm. Enligt Rolf Lindström kan utredningen påbörjas i slutet av nästa år.