Hård partipiska när beslut tas om äldreboenden

Oskarshamn Artikeln publicerades
S-ledamöterna får inte avvika från partilinjen när beslut tas om att lägga ner flera äldreboenden.
Foto: Roger Carlsson
S-ledamöterna får inte avvika från partilinjen när beslut tas om att lägga ner flera äldreboenden.

En mycket jämn omröstning väntas när kommunfullmäktige tar beslut om nedläggning av äldreboenden. Alla S- och M-ledamöter måste följa partilinjen för att beslutet ska klubbas igenom.

Den 11 november tas nedläggningen av flera äldreboenden upp till beslut i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna och Moderaterna, som förordar en nedläggning av Charlottagården och Ängsbacken i Misterhult samt Zafiren med Kristallen i Kristineberg, har en knapp majoritet i fullmäktige med 25 av 49 mandat.

I och med att samtliga fem oppositionspartier, som har totalt 24 mandat, vill stoppa nedläggningen av Charlottagården och Ängsbacken lär det bli en jämn omröstning. Det skulle troligen räcka att en ledamot från majoriteten röstar nej för att beslutet inte ska gå igenom. När frågan tagits upp i socialnämnden och kommunstyrelsen har dock samtliga S- och M-ledamöter följt partilinjen.

Lena Blomander (S) är gruppledare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige. Hon berättar att flera av de ordinarie S-ledamöterna inte har möjlighet att delta på mötet den 11 november.

– Vi kommer att ha flera stycken ersättare. Det är ganska många som inte kommer, säger Lena Blomander som uppger att alla frånvarande S-ledamöter kommer att ersättas.

Har ni försäkrat er om att alla S-ledamöter kommer att rösta ja till nedläggningen?

– Ja, så är det. Det gruppen har bestämt måste alla acceptera.

Det är inte tillåtet för ledamöterna att avvika från partilinjen?

– Nej, då hade vi haft en diskussion om det innan, men det har vi inte haft.

Få av de ordinarie ledamöterna i kommunfullmäktige är bosatta i Misterhultsbygden, där inte bara Misterhult utan även orter som Figeholm, Fårbo och Mörtfors ingår. I Moderaterna finns ingen ledamot som är bosatt i norra kommundelen. Socialdemokraterna har två ledamöter, Thina Andersson och Mona Tegel, som bor i Figeholm. Thina Andersson jobbar dock i Skåne och har därför dragit ner på det politiska engagemanget i Oskarshamns kommun. Hon uppger till Nyheterna att hon inte kommer att närvara på fullmäktigemötet den 11 november.

Jenny Ilke Hjelm (S) bodde tidigare i Fårbo men är numera folkbokförd i Oskarshamn. En S-politiker som fortfarande bor i Fårbo är Leine Johansson, som är ersättare i fullmäktige.

Mona Tegel är därmed den enda aktiva fullmäktigeledamoten från majoriteten som är bosatt i Misterhultsbygden. Hon sitter även i socialnämnden och har därför redan röstat en gång i nedläggningsfrågan. Hon yttrade sig inte i debatten i socialnämnden och röstade sedan ja till att lägga ner Charlottagården, Ängsbacken och Zafiren/Kristallen.

Mona Tegel (S) är den enda aktiva fullmäktigeledamoten från majoriteten som själv bor i Misterhultsbygden.
Foto: Ida Svensson
Mona Tegel (S) är den enda aktiva fullmäktigeledamoten från majoriteten som själv bor i Misterhultsbygden.

Kommer du att följa partilinjen även i kommunfullmäktige?

– Ja, det kommer jag att göra, säger Mona Tegel som menar att hon måste ha ett helhetsperspektiv som politiker och utgå ifrån fakta.

– Känslorna får inte styra när man fattar ett sådant här beslut.

Hon poängterar att hon har förståelse för att nedläggningen av boendena i Misterhult väcker känslor och att bygden drabbas. Samtidigt påpekar Mona Tegel att beslutet inte bara behöver få negativa konsekvenser.

– Kanske visar det sig att det blir bra ändå. De flesta som står i kö vill bo centralt. Det finns flera intressen i det här, säger Mona Tegel som menar att hon som politiker även måste tänka på personalen.

Varken Mona Tegel eller Lena Blomander tror att det är lättare att fatta beslut om att lägga ner äldreboenden när nedläggningen, som i det här fallet, berör ett område där få politiker bor.

– Nej, det tror jag inte, säger Mona Tegel som inte tycker att politikernas bostadsort ska få avgöra ett sådant beslut.

– Vi måste tänka på helheten.

Har det ingen betydelse var ledamöterna bor?

– I en del frågor har det nog det. Men jag tror inte att det här är en sådan fråga, säger Lena Blomander.

Fakta

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Socialdemokraterna: 17 mandat

Sverigedemokraterna: 9 mandat

Moderaterna: 8 mandat

Liberalerna: 5 mandat

Vänsterpartiet: 4 mandat

Kristdemokraterna: 3 mandat

Centerpartiet: 3 mandat

Visa mer...