Hopp om utveckling i Misterhultsbygden: ”Det finns en framtidstro”

Oskarshamn Artikeln publicerades
Allt är inte nattsvart i Misterhult. ”Jag är helt säker på att Misterhult kan utvecklas till det positiva”, säger Annicka Gunnarsson.
Foto: Jimmy Larsson
Allt är inte nattsvart i Misterhult. ”Jag är helt säker på att Misterhult kan utvecklas till det positiva”, säger Annicka Gunnarsson.

Nedläggningen av äldreboendena i Misterhult röstades igenom med minsta möjliga marginal i kommunfullmäktige. ”Ett jättetråkigt beslut”, säger Annicka Gunnarsson från Hela Sverige Oskarshamn som samtidigt ser positivt på framtiden för Misterhultsbygden.

Efter en lång debatt gick fullmäktige till beslut strax före klockan 22 på måndagskvällen. Först avslogs SD:s yrkande om återremiss med 40 röster mot 9. Nedläggningen av Ängsbacken och Charlottagården i Misterhult samt Zafiren/Kristallen i Kristineberg röstades sedan igenom med siffrorna 25–24.

Det var Socialdemokraternas 17 ledamöter och Moderaternas 8 ledamöter som röstade för att lägga ner äldreboendena i Misterhult och Kristineberg. Oppositionspartiernas 24 ledamöter röstade för att lägga ner Pildalen och Pilgränd i centrala Oskarshamn samt Zafiren/Kristallen i Kristineberg.

– Det är ett jättetråkigt beslut. Samtidigt har jag viss förståelse för att budgeten inte räcker till allt. Jag hoppas att det går att hitta någon typ av lösning. Hela kommunen måste utvecklas, säger Annicka Gunnarsson, ordförande för Hela Sverige Oskarshamn.

Annicka Gunnarsson.
Foto: Pierre Stjernfeldt
Annicka Gunnarsson.

Inom Hela Sverige ska leva har Eva Holm från Misterhultsbygden, Anette Rogö från Bockara och Bertil Svanström från Påskallavik varit drivande i arbetet för att bevara äldreboendena på landsbygden.

– Jag är imponerad över allt arbete de har lagt ner och att de verkligen har fått upp frågan på agendan.

Sedan tidigare står det gamla kommunhuset tomt i Misterhult. Nu riskerar Hultgården och Charlottagården att gå samma öde till mötes.

– Det är väldigt stora byggnader som kan stå tomma. Det vill vi verkligen motverka på något sätt och hitta lösningar, säger Annicka Gunnarsson som är helt säker på att Misterhult kan utvecklas i positiv riktning framöver.

– Majoriteten har gått ut och meddelat att det finns planer på att skapa ett seniorboende. Det tror jag kan göra att boendena kan fyllas av aktiva seniorer samtidigt som det frigörs hus till barnfamiljer.

Hon lyfter även fram att enkätundersökningen om obemannade butiker i Misterhult och Bockara har fått ett stort gensvar.

– Det är snart 200 som har fyllt i enkäten. Jag tycker att det visar att det finns en framtidstro – att man vill ha en butik och bo kvar i bygden.

Dessutom planeras ett projekt som ska bidra till bättre kommersiell service i norra delen av kommunen.

I kombination med det driv och engagemang som finns i Misterhultsbygden är Annicka Gunnarsson övertygad om att det går att vända på skutan.

– Jag tror att allt går att lösa om vilja, driv och engagemang finns.

Inom socialförvaltningen påbörjas nu arbetet med att förbereda nedläggningarna i Misterhult och Kristineberg.

– Nu behöver vi lägga upp en plan i det korta perspektivet och en plan i det långa perspektivet, säger socialchef Anna Lindquist.

I det korta perspektivet handlar det främst om att informera om vad som kommer att hända.

– I det långa perspektivet tänker jag att det är två spår, säger Anna Lindquist och berättar att det ena spåret handlar om personalen och var de önskar att jobba.

– Vi vill göra det så bra som möjligt så att så många som möjligt blir nöjda.

Det andra spåret handlar om brukarna – de som bor på Charlottagården, Zafiren/Kristallen och Ängsbacken.

– Vi kommer att ha individuella samtal med varje brukare och dess anhörig, men det blir längre fram i vår.

Tanken är att flytten till Solbacka och Hantverksgatan 17 ska genomföras hösten 2020. Mer exakta datum ska spikas när man får besked om när bygget av Hantverksgatan 17 och renoveringen av Solbacka är klar.