Igenväxta vikar kan kartläggas

Oskarshamn Artikeln publicerades

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till att igenväxta vikar kartläggs i ett nytt projekt.

Ska inventeringsprojektet genomföras måste dock kommunstyrelsen ge nämnden ett tillskott på 450 000 kronor.

Tanken är att samhällsbyggnadskontoret ska kartlägga igenväxta vikar i Oskarshamns kommun som är lämpliga för sanering och slamsugning. Projektet bygger på en motion från Liberalerna.

– Vi ser väldigt positivt på att det blir gjort. Igenväxta vikar är ett stort problem i kommunen, säger Johanna Wyckman (L).

Nämnden framhåller att tillskottet till nämndens budget bör ske senast under 2020 för att resurser från hamnsaneringen ska kunna utnyttjas på ett bra sätt.